Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Hanke-esimerkit

Matka eteläpohjalaiseen luontoon Outdoors Etelä-Pohjanmaa-hankkeen kanssa

 

Matkailun pysähtymisestä maailmanlaajuisesti ei ollut aavistustakaan, kun Outdoors Etelä-Pohjanmaa-luontokohteet tunnetuksi-hanketta lähdettiin toteuttamaan vuonna 2017. Korona avasi silmät katsomaan lähellä olevia matkailun mahdollisuuksia uudella tavalla ja luontokohteiden kävijämäärät ovat kasvaneet huimasti. Hankkeessa ehdittiin sopivasti päivittää eteläpohjalaisia reittikuvauksia, joiden avulla voi patikoimalla, polkemalla tai melomalla viettää ainutlaatuisia lomia lähellä.

Ketunlenkillä Alahärmän luonnossa.

Luontomatkailun suosio kasvaa

Outdoors Etelä-Pohjanmaalla-hankkeessa tehdyllä kehittämistyöllä on luotu perustaa kotimaan ja kansainvälisen luontomatkailun lisäämiseksi alueellamme. Kestävä ja eettinen matkailu on nouseva trendi, jonka arvoja ovat muun muassa paikallisuus ja luonnosta haettava elämän merkityksellisyys. Luontopoluilla ja -reiteillä kulkemisen suosio on kasvanut jo pidemmän aikaa kotimaassa ja kansainvälisesti. Etelä-Pohjanmaalla luontomatkailussa on mahdollisuuksia, kauniita reittejä on paljon eikä alusta lähtien uusia kohteita tarvitse rakentaa. Alueemme luontokohteissa korostuvat metsät ja suot, erilaiset vesistöt järvistä puroihin sekä kulttuurimaisemana lakeus latoineen.

- Haasteena on, että luontoreittien löytäminen voi olla hankalaa jopa paikallisille ihmisille, eikä kohteita osata hyödyntää matkailun vetovoimatekijänä, kertaa Outdoors Etelä-Pohjanmaa-hankkeen projektipäällikkö Sanna Jyllilä kehittämishankkeen lähtökohtia.

- Aikaisemmin tehdyn luontomatkailun esiselvitystyön pohjalta jatkoimme kehittämistä. Hankkeen aikana kuljimme olemassa olevat reitit läpi yhdessä niitä ylläpitävien kuntien ja yhdistysten toimijoiden kanssa, teimme reittikuvaukset ja samalla tutustuimme koko maakunnan tarjontaan, Jyllilä kertoo hankkeen toteuttamisesta.

Matkailubisnestä

Matkailijat tarvitsevat monia palveluja kuten ruokailua, majoitusta, kuljetusta ja opastusta. Hankkeen tavoitteena oli herättää uusia ideoita matkailupalveluyrittäjyydelle ja liiketoiminnan kehittämiseen. Yhteistyö on osoittautunut avaintekijäksi matkailun markkinoinnissa ja palvelujen tuottamisessa. Vaikka luontopolun markkinointi ei tuota euroja suoraan yrittäjälle, se lisää vetovoimaa omaa tarjontaa kohtaan. Esimerkiksi majoituksen valinta voi perustua saatavilla oleviin oheispalveluihin.

Unohtumaton elämys syntyy monesta tekijästä

Hankkeen aikana kokoonnuttiin Anne Kalliomäen johdolla tarinallistamisen nuotiopiirin äärelle etsimään vastausta siihen, miten hakea eteläpohjalaisuudesta sisältöä luontoreitteihin. Miltä kuulostaa komia, häjy tai söpö eteläpohjalaisuus?

Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia valmennuksessa osallistujat saivat tietopaketin luontomatkailun suosituksista ja ohjeistuksista. Osallistujat olivat innoissaan Pirjo Räsäsen vetämästä valmennuksesta, jossa ensimmäisenä päivänä käytiin asiat läpi teoriassa ja toisena päivänä maastossa reittejä kiertämällä. Yrittäjä toi paikalle eväät ja lounaan laavulle, mikä sytytti ideoimaan uusia erilaisia ruokapalveluja, take awaystä yksittäisille kulkijoille ja kokonaisten illallisista luonnon helmassa tarjottavaksi.  

Outdoors Etelä-Pohjanmaa-hankkeen vaikuttavuutta

Yhteistyö on voima, joka edesauttaa koko alueen toimintaa. Hankkeessa saatiin kokoon kuntien, elinkeinoyhtiöiden, yhdistysten ym. edustajia viemään luontomatkailun asiaa eteenpäin. Tuotetut materiaalit ja tietoisuus luontokohteista leviävät verkostojen kautta laajalle joukolle. Tietoisuuden lisääntyminen, yhteistyön edistäminen, kannusti yrittäjiä pohtimaan tuotteistamista ja osallistumaan myös muiden kehittämishankkeiden toimintaan.

Osaaminen, kestävä kehitys, hyvinvointi, yrittäjyys -elinvoiman tuojina

Hankkeen vaikuttavuudesta kertoo osaamisen lisääntyminen tuotteistamisessa, tarinallistamisessa ja tietoisuutena siitä, mitä kaikkea alueelta löytyy. Yrittäjyyden edellytykset vahvistuvat, kun nähdään tuotteistamisen mahdollisuudet. Joillakin ohjelmapalveluyrittäjillä tuotteistus on edennyt omaehtoisesti niin, että palveluita on jo ostettavissa verkosta. Luonnon säilyttämisen huomioiminen ja kulkeminen reittejä pitkin tukevat kestävää kehitystä. Luontomatkailu tuottaa monenlaista hyvinvointia, flow-tilaan pääsee paremmin hyvin opastetulla reitillä. Kylät ja kyläläiset ovat toimineet vahvasti mukana luontomatkailun kehittämisessä tuoden paikallista kulttuuria esiin.

Jatkuvuus

Kehittämistyön vaikuttavuus on jatkumo, joka syntyy usein pienistä puroista. Hankeaika on suhteellisen lyhyt, jonka aikana pystyy vaikuttamaan ennen muuta ajattelutapojen muutokseen ja luontomatkailun ideologian eteenpäin viemiseen. Yhteistyötä on helpompi jatkaa, kun hankkeen aikana ollaan jo tultu tutuksi. Verkostossa tarpeet ja vinkit leviävät hankkeen jälkeenkin.  Esimerkiksi maastopyöräilyn suosion kasvu havaittiin, ja se synnytti hankeideoita ja uusia hankkeita. Myös reitistöjen kehittämistä on jatkettu eri alueilla.

Osana isompaa kokonaisuutta

Jyllilä arvio hankkeen loppuraportissa tulevaisuuden suuntaa : "VisitFinlandin tavoitteena on nostaa Suomi vastuullisen matkailun kärkimaaksi. Suomen vetovoimatekijät kansainvälisillä markkinoilla perustuvat luontoon, puhtauteen ja hiljaisuuteen. Luontomatkailun kehittäminen onkin jatkossa entistä keskeisemmässä roolissa, ja rajapinnat hyvinvointimatkailuun ja esimerkiksi Green Care-palveluihin ovat jatkokehityksessä syytä huomioida. Vastuullisuuden osa-alueiden kehittäminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja niistä viestiminen kulkevat käsikädessä, ja toimijat ja matkailijat tarvitsevat lisää tietoa vastuullisuuden merkityksestä matkailussa. Niiden matkailijoiden osuus on nousussa, jotka valitsevat matkakohteensa kestävää kehitystä ja vastuullista toimintatapaa noudattavien yritysten keskuudesta."  

Outdoors Etelä-Pohjanmaa-hankkeessa tuotettu materiaali

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7109-94-6

Hankefaktat

Hankkeen nimi: Outdoors Etelä-Pohjanmaa -Luontokohteet tunnetuksi
Toteuttaja: Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, projektipäällikkö Sanna Jyllilä 
Toteutusaika: 1.1.2017 - 17.12.2018 
Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020
Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus