Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

FRANSU – bioenergian monet mahdollisuudet -hankkeessa edistetään edistetään osapuolten alueellista kehittämistä, samalla kehittäen näiden kahden maaseutualueen välistä yhteistyötä.

– Aisaparin toiminta-alueella tavoitteena on edistää paikallisten bioenergiaketjujen toimintaa. Suomi on monella tapaa bioenergiatuotannon mallimaa, mutta monin paikoin maaseudulla omavaraista energian tuotantoa voitaisiin entisestään kehittää ja siten vahvistaa alueemme toimintaa. Mahdollisuuksia on esimerkiksi hybridiratkaisuissa, biokaasussa tai aurinkoenergian nykyistä laajemmassa käytössä, kertoo hanketta hallinnoivan Thermopolis Oy:n toimitusjohtaja Martti Alakoskela.

Aisaparin alueella hankkeen toteutuksessa Thermopolis Oy:n yhteistyökumppanina on Metsäkeskus. Aisapari on ollut mukana hankevierailuissa.

Toimitusjohtaja Alakoskela toteaa, että hankkeen tähänastiset kohokohdat ovat liittyneet tapaamisiin. Suomalaiset partnerit olivat Dinan alueella joulukuussa 2019, ja ranskalaiset olivat Suomessa tammikuussa 2020.

– Ranskassa kuten Suomessakin tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja vähentää päästöjä. Dinan alueella oli tarjota meille esimerkkejä muun muassa osuuskunnan toteuttamasta bioenergian toimintamallista, ekologisesta rakentamisesta sekä alueella tehdyistä uusiutuvan energian ratkaisuista, joita he haluavat edelleen kehittää, selvittää Alakoskela.

Covid-19 epidemia on hidastanut käynnistyneen hankkeen etenemistä merkittävästi. Nyt suunnitelmissa on kuitenkin opintomatkan järjestäminen Viroon huhtikuussa. Ranskalaiset puolestaan saapuvat vierailulle Suomeen  2.–6. toukokuuta. Heitä kiinnostaa mm. biokaasu, uusiutuvan energian koulutus alueella, oman alueen tuotteiden hyödyntäminen rakennusteollisuudessa, energiantuotanto hakkeella aluelämpölaitoksessa, polttopuiden kauppa ja valmistaminen. Vastavierailulle Ranskaan on suunniteltu matkaa syys-lokakuulle.

Ryhmä ihmisiä hankeretkellä

Ranskalaisryhmä vierailulla Ylihärmässä tammikuussa 2020.

Päivitetty: 21.01.2022