Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Fano auttaa somemarkkinnoinnissa

Kun Mira Nyrhinen vuonna 2019 teki someassaripalveluun keskittyvän yrityksen perustamistuen hakemusta Liiverille, ei hän osannut kuvitella miten nopeasti yritys tulisi seuraavien vuosien aikana kasvamaan. Muutamassa vuodessa Fano on kasvanut monipuolisia viestintä- ja markkinointipalveluita tarjoavaksi yritykseksi, jonka tavoitteena on miljoonan liikevaihto viidennen toimintavuoden aikana.


Yrittäjänä toimiminen on ollut Mira Nyrhisen haaveena pienestä pitäen. Kun idea someassaripalveluita tarjoavasta yrityksestä syntyi, aloitti Nyrhinen sivutoimisen yrittäjyyden kokeilemalla ja kehittämällä palvelua. Siihen aikaan vastaavia yrityksiä ei juuri ollut.


Nyrhinen haki yrityksen perustamistukea Liiveriltä. Tuki käytettiin välineiden uusintaan ja nettisivuihin, bisnesenkelin etsimiseen, koulutuksiin ja mainosvideoon.


- Laitteiden uusinta ja nettisivujen toteutus tuen avulla mahdollisti minulle nopeamman etenemisen täysipäiväiseen yrittäjyyteen. Koulutukset vahvistivat ammattitaitoani ja kilpailukykyäni markkinoilla, Mira Nyrhinen kertoo.

Sparrausta bisnesenkeliltä


Perustamistuella Nyrhinen hankki myös sparrausta yrityksen alkumetreillä. Nyrhisen mielestä Innopopin Katja Rajala oli loistava valinta bisnesenkeliksi. Valmennus aloitettiin hieman ennen koronan alkua ja se osui kaikilta osin oikeaan aikaan. Valmennuksessa käytiin läpi mm. yritystoiminnan perusteita arvoista työntekijän palkkaamiseen, Nyrhisen taustaa ja tavoitteita yrittäjänä ja esimiehenä, budjetointia, yrityksen brändiä ja sen kehittämistä.


He kävivät läpi myös uusien palveluiden muotoilua ja mahdollisuuksia, Nyrhisen omia vahvuuksia ja heikkouksia sekä myös työstä irrottautumisen tärkeyttä.


- Kaikista perustamistuella tehdyistä hankinnoista tämä osoittautui minulle arvokkaimmaksi. Valmennuksen aikana löysin itsestäni valtavasti uusia puolia ja voimavaroja, sekä vahvistin ajatustani siitä, että Fanosta tulee vielä joskus useita ihmisiä työllistävä somemarkkinoinnin ja viestinnän edelläkävijä.

Tavoitteena kasvaminen


Ensimmäiset vuodet yrittäjänä osuivat erikoiseen aikaan, mutta yritystoimintaa korona-aika ei ole rajoittanut, päinvastoin. Ensimmäisen kevään jälkeen työt vain lisääntyivät ja toiminta on kasvanut joka kuukausi. Nyrhinen siirtyi itsenäiseksi, täysipäiväiseksi yrittäjäksi helmikuussa 2020. Hyvin sujuneesta alusta kertoo myös se, ettei palveluita oikeastaan ole tarvinnut myydä, vaan asiakkaat ovat itse löytäneet Fanon.


- Tällä hetkellä minun lisäkseni Fanossa työskentelee yksi lähes täysaikainen henkilö ja henkilövuokrauksen kautta neljä osa-aikaista. Tämän lisäksi työllistän viisi pienyrittäjää, jotka tekevät Fanon asiakkaille sisällöntuotantoa, Google-markkinointia, Facebook-markkinointia, verkkosivuja ja graafista suunnittelua.

- Alkaneen vuoden kehityskohteita meillä Fanossa ovat myös erilaiset oppaat ja valmennukset. Parhaillaan työstämme kriisiviestintäopasta pienyrittäjille ja erilaisia verkkovalmennuksia myynnin lisäämiseksi. Henkilöbrändäys on varmasti myös yksi niistä palveluista, jota kehitämme jatkossa.

Fanon asiakastöistä suurin osa koostuu sosiaalisen median sisällöntuotannosta ja siihen liittyvistä koulutuksista, sisältösuunnitelmista ja somemarkkinoinnista.


- Lisäksi pystymme tarjoamaan jo melko laajasti kaikki markkinoinnin palvelut aina somesta verkkosivuihin, sähköpostikirjeisiin, hakukonemainontaan, graafisiin ilmeisiin ja mainoksiin. Tulevaisuudessa toivottavasti tuotamme enemmän myös videotuotantoja ja podcasteja.

Asiakkaina Fanolla on sekä pieniä, että suuria brändejä paikallisesti ja valtakunnallisesti. Seuraavien vuosien aikana tavoitteena on panostaa osaamisen kehittämiseen ja Fanon brändin tunnettavuuden lisäämiseen.


- Tavoitteena on miljoonan liikevaihto viidennen toimintavuoden aikana. Kiire vähän tulee, mutta uskon että siihen on täysin mahdollista päästä, Mira Nyrhinen toteaa.