Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

 

Digitaalisten viestintävälineiden hyödyntäminen vähentää kustannuksia, säästää aikaa ja pienentää hiilijalanjälkeä, kun pitkien välimatkojen vaikutus poistuu. Digiviestintä haltuun –hankkeen tavoitteena on tuoda Kuudestaan ry:n alueen toimijoille uutta osaamista ja rohkeutta digitaaliseen viestintään. Hankkeen avulla toimijat, niin yhdistykset kuin yrityksetkin, tutustuvat uusiin viestinnän mahdollisuuksiin ja oppivat hyödyntämään niitä tehokkaasti. Hankkeessa on järjestetty pääasiassa webinaarimuotoisia koulutuksia, joissa asiantuntijat opettavat muun muassa videoneuvottelupalvelujen, sosiaalisen median ja uutiskirjeohjelmien käyttöä.  Koulutuksista iso osa on katsottavissa tallenteena Kuudestaan ry:n verkkosivuilla.

Digiosaamisen merkitys korostuu 
Koronapandemia on kiihdyttänyt digitalisoitumiskehitystä. Henkilöstö on kohdannut uusia osaamisvaatimuksia, sillä etänä ja verkossa toimiminen vaatii uudenlaista viestinnällistä osaamista ja heittäytymistä. Digiviestintä haltuun -hankkeen koulutusten avulla madalletaan kynnystä siirtyä uusiin viestinnän muotoihin, kuten podcasteihin ja videoihin. Webinaareissa käsitellään muun muassa näiden viestinnän muotojen teknistä käyttöä ja sitä, miten kussakin mediassa on tarkoituksenmukaista toimia.

Yritysten liiketoiminnassa ja viestinnässä käytetään yhä enemmän digitaalisia ratkaisuja. Digitaalisia palveluja hyödyntämällä toimijat kykenevät tavoittamaan asiakkaansa maaseudulta käsin, jolloin potentiaalinen asiakaskunta laajenee. Myös yhteistyökumppaneiden kanssa verkostoituminen onnistuu etäisyyksistä riippumatta. Esimerkiksi kaksisuuntaista videoyhteyttä hyödyntämällä voidaan tuottaa uusia digitaalisia viestintä-, koulutus- ja neuvontapalveluja. 

Yhdistyksillä on haasteita saada nuorempaa polvea mukaan toimintaansa. Esimerkiksi hallitustoimintaan osallistumisen kynnystä olisi mahdollista madaltaa siirtymällä ainakin osittain etäkokouskäytäntöön. Näin myös esimerkiksi kesäasukkailla olisi mahdollisuus olla täysipainoisemmin mukana yhdistystoiminnassa. 

Koulutukset jatkuvat syksyllä
Syksyllä koulutuksissa käsitellään Googlen monipuolisia ominaisuuksia. Koulutuksista tiedotetaan Kuudestaan ry:n verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Hankkeen koulutuksia on tähän mennessä järjestetty muun muassa Teamsin käytöstä, mobiilikuvaamisesta ja kuvien muokkauksesta, sähköpostimarkkinoinnista sekä verkkosivujen tekemisestä. Digiviestintä haltuun -hankkeen aiempiin koulutuksiin ja tallenteisiin on mahdollista tutustua Kuudestaan ry:n verkkosivuilla. 

 

Päivitetty: 19.08.2022