Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Aisarissa lopetellaan vanhaa ja odotetaan uutta

Uuden ohjelmakauden kynnyksellä katseet ovat tulevassa, mutta käytännön työtä tehdään innolla vielä kesken olevien hankkeiden parissa. Aisapari on käyttänyt myöntövaltuutensa sataprosenttisesti, mikä on hyvä osoitus alueen toimijoiden aktiivisuudesta. Keskeneräisiä hankkeita on meneillään vielä sata.

Ohjelmakauden aikana Aisaparin hallitus on käsitellyt yli 700 hankehakemusta, joista 563 hanketta on saanut myönteisen päätöksen. Koko rahoituspotti on 29 miljoonaa euroa, josta julkisen rahoituksen osuus on 16 miljoonaa euroa. Tästä 3,2 miljoonaa euroa tulee alueen kunnilta. Aisapari on rahoittanut hankkeita koko toiminta-alueellaan. Hankkeista kuntien hakemia on ollut 10%, yrityshankkeita 30% sekä yhdistysten ja muiden hakijoiden hankkeita 60%.

Aisaparin rahoittamat innovatiiviset ja kestävää kehitystä tukevat hankkeet ovat edistäneet digitalisaatiota, lisänneet tietoisuutta lähiruoasta ja mahdollistaneet kokeilujen sekä esiselvitysten toteuttamisen. Erilaisia energiainvestointeja, kuten lämmitysjärjestelmien, ovien ja ikkunoiden uusimisia sekä hakkureiden hankintaa on tuettu 76:ssa hankkeessa.

Monilta osin tunnuslukujen valossa kulunutta kautta voi tässä vaiheessa tarkastella vasta välietappina. Lopulliset luvut saadaan, kun ohjelmakauden 2014-2020 ja siirtymäkauden 2021-2022 hankkeet on saatettu loppuun 30.4.2025 mennessä.

Yritystukihankkeita on 153. Tähän mennessä uusia työpaikkoja on syntynyt 77 ja uusia yrityksiä 59. Yritystukiasiakkaiden liikevaihdot ja tulos ovat parantuneet 30 % lähtötasoon verrattuna. Kehittämishankkeet ovat työllistäneet 94 henkilötyövuoden verran. Elinkeinollisia hankkeita on ollut 19.

Päättyvällä ohjelmakaudella on rahoitettu 153 yrityshanketta. Kuva Harrin katsastus Oy:n tiloista.

Paikallisten yhteisöjen ja identiteetin vahvistaminen on lisännyt Aisaparin alueen vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä. Teemahankkeiden alahankkeita on toteutettu 68. Talkootyötä on tehty huimasti, 60 henkilötyövuoden verran eli reilut 107 000 tuntia. Nämä tiedot ovat marraskuun 2022 loppuun mennessä kerättyjä tietoja. Hankkeiden kerrannaisvaikutukset näkyvät monin tavoin elinkeinotoiminnassa ja kuntien verotuloissa.

Aisapari on tehnyt ja tekee yhteistyötä paikallisesti ja alueiden välillä. Hankeyhteistyötä on tehty 19 Leader-ryhmän kanssa Suomessa. Kansainvälisiä yhteistyökumppaneita on ollut kaikkiaan 27.

– Aisaparin alueen elinvoimaisuus syntyy yrittäjyydestä ja teollisuudesta, jotka kestän kasvun moottoreina ovat luoneet ja luovat palveluja sekä työpaikkoja, toteaa toiminnanjohtaja Mervi Niemi-Huhdanpää.

Kortesjärven Ylikylään toteutetun hiittisuoran rakentaminen hevosurheilijoiden käyttöön on parantanut hevosvalmennuksen olosuhteita ja turvallisuutta. Kuva hiittisuoran avajaistapahtumasta.

Virtaa uusissa uomissa

Virtaa uusissa uomissa – uuden kauden avajaistilaisuus järjestettiin Mäenpään kylätalolla, Kauhavalla, 31. lokakuuta. Strategian nimi viittaa siihen, että Aisaparissa on virtaa ja ideat saadaan virtaamaan, kun yhdistämme voimamme. Uudet uomat syntyvät yhteistyöllä. Strategialla halutaan tukea pienten yritysten ja yhdistysten toimintaa sekä uudistumista, edistää hyvinvointia, osaamista ja sopeutumista muuttuvaan maailmaan.

Osaamisen kehittäminen, digitaalisuus sekä ekologinen jälleenrakennus eli uusiutuva energia, resurssiviisaus ja ympäristöstä huolehtiminen nousevat strategiassa esiin. Strategiassa on huomioitu myös uudistuvat yritystuet.

Virtuaalisesti tervehdyksen tilaisuuteen tuonut maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen kiinnitti puheessaan huomiota monipaikkaisuuden huomioimiseen tulevalla ohjelmakaudella. Etätyö ja etäopiskelu ovat mahdollisuuksia, mutta ne edellyttävät hyviä tietoliikenneyhteyksiä.

Tervehdyksensä uuden kauden avajaistilaisuuten toi myös maaseutuyksikön päällikkö Ritva Rintapukka Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Aisaparin kanssa tehtävää yhteistyötä kommentoi Vimpelin kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli. Musiikkia esitti Sonja Jokiranta ja koomikko Teemu Kettula valotti strategian työstämisen monipolvista vaihetta.

 

Paikallisten yhteisöjen ja identiteetin vahvistaminen on lisännyt Aisaparin alueen vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä. Teemahankkeiden alahankkeita toteutettiin 68. Yksi niistä oli Voltin maa- ja kotitalousseuran laiturihanke Färirantaan, josta oheinen kuva.

Päivitetty: 15.12.2022