Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Löydä paikallinen Leader-ryhmäsi ja ELY-keskus

/documents/43301140/0/Pareemaaseutu-kartta.jpg/26ed004b-e302-1e31-6867-3439881b54d0?t=1618478120503&imagePreview=1

leadersuupohja.fi liiveri.net kuudestaan.net aisapari.net

Uutisjyvät (ELY)

Etelä-Pohjanmaan maaseudun ajankohtaiset uutiset Uutisjyvät-uutiskirjeessä (ely-keskus.fi)

Tilaa Uutisjyvät (kehaemail.sst.fi)

Uhoo-uutiset (Leader-ryhmät)

Paras tapa ennustaa tulevaisuutta on luoda se

Haastamme eteläpohjalaisia rakentamaan yhdessä parempaa maaseutua, sillä hyviin hankkeisiin on aina tarjolla rahoitusta.

 • Voit hakea yritystukea, jos olet perustamassa yritystä tai laajentamassa ja kehittämässä yrityksen toimintaa.

  Tukea myönnetään yrityksen perustamiseen ja investointeihin.

  (ELY-keskus ja Leader)

 • Onko sinulla idea, jolla kehittää Etelä-Pohjanmaata tai lisätä kotiseutusi vireyttä?
  Voit saada tukea uuden luomiseen, rakentamiseen, kokeiluun tai osaamisen ja yhteistyön lisäämiseen.

  Hanketukea voi hakea esimerkiksi yhdistys, oppilaitos tai kehittämisyhtiö, kunnat tai muut yhteisöt.

  (ELY-keskus ja Leader)

 • Investointitukea voidaan myöntää maatalousyrittäjille tuotannon tehokkuuden ja laadun kehittämiseen, esimerkiksi rakentamiseen, uuteen teknologiaan tai energiatuotantoon.

  (ELY-keskus)

 • Maataloudelle korvataan ympäristön tilan parantamiseksi ja hoitamiseksi tehtyä työtä, kohteena voi olla esim. perinnebiotoopit, luonnonlaitumet tai kosteikot. Luomutuotantoa tuetaan luomusitoumusten kautta.

  (ELY-keskus)

Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset MMM:n ja Ruokaviraston kanssa

Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset, jotka koskevat maaseudun paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttamista. Sopimuksissa sovitaan ryhmien, ministeriön ja Ruokaviraston välisestä yhteistyöstä vuosille 2023-2027. Eteläpohjalaisille Leader-ryhmille Aisapari, Kuudestaan, Liiveri ja Suupohja myönnettiin yhteensä yli 24,1 miljoonan euron julkinen rahoituspotti paikalliseen ja alueelliseen kehittämistyöhön tulevalle viisivuotiskaudelle.

Yritystukia myönnettiin Etelä-Pohjanmaalla monipuolisiin tarpeisiin

Viime vuoden loppuun päättyneellä ohjelmakaudella (2014-2022) eteläpohjalaisten Leader-ryhmien hallituksissa myönteisen päätöksen saaneita hankkeita on käsitelty lähes 1500 kappaletta, joista noin 500 on ollut yrityksille suunnattuja tukia. Hankkeiden avulla sekä vauhditettiin uusien yritysten toiminnan käynnistämistä että tuettiin toimivien yritysten kasvua, kehittymistä, toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta.

Paikallislähtöistä kehittämistä Etelä-Pohjanmaalla yli 1100 hankkeen voimin 

Päättyneen Leader-rahoituskauden 2014–2022 tuloksia katsellaan Etelä-Pohjanmaan kehittämisyhdistyksissä tyytyväisinä. Alueen aktiiviset asukkaat ovat jälleen osanneet hyödyntää rahoitusmuodon mahdollisuuksia oman seutunsa parhaaksi ja sitä on käytetty parantamaan alueen vetovoimaa monin eri tavoin.  

Hanke-esimerkit

null Inspiroidu Liiverin kehittämistyöstä

Inspiroidu Liiverin kehittämistyöstä

Seuraavan kuvakavalkadin kautta esittelemme makupaloja siitä, mitä Leader Liiverin alueella on tehty vuosina 2014–2022. Samalla kuvat ohjaavat ajatuksia tulevaan ja toivottavasti inspiroivat uuteen kehittämistyöhön vuodesta 2023 eteenpäin.

Kansainvälinen yhteistyö on pitkäjänteistä työtä! Vuonna 2015 Liiveri pääsi osallistumaan Jalasjärven kunnan projektiin, josta käynnistyi yhteistyö ruotsalaisen Leader Östra Skaraborgin kanssa. Tänä päivänä yhteistyötä jatketaan yrittäjyyden, nuorisotyön ja Leader-toiminnan kehittämisen parissa. Jatkuvaa kansainvälistä yhteistyötä on myös mm. maaseutulentokenttien kehittämiseen liittyen ja uutena alueena tiivimpään yhteistyöhön mukaan on tullut Viron Tarton alue.

Alkavien yrittäjien ja yritysten tukeminen on yksi tärkeimmistä Liiverin kehittämiskohteista. Liiverin tukemista yrittäjistä yli 60 % on ollut alkavia yrittäjiä, joista yhtenä oli käsityöalan Murupumpula Oy. Tärkeänä verkostona alkavien yrittäjien tavoittamisessa on Liiverin elinkeinojaosto, jossa on jäsenet alueen kunnista, uusyrityskeskuksesta ja yrittäjäjärjestöstä sekä yrityksestä. Jatkossa alkavia yrittäjiä tuetaan muun maussa ns. setelirahoituksella ja myös osa-aikaiset yritykset voivat saada tukea.

Yhteistyössä on voimaa. Kylien kehittämiseen liittyy monia asioita: kyläturvallisuutta, alueen viihtyvyydestä huolehtimista, tapahtumia sekä yhdessä oloa! Liiverin kyläasiantuntija on toiminut verkostossa, jonka avulla on jaettu ideoita, tuettu toisia ja luotu uutta. Kylien kehittäminen tulee saamaan uusia muotoja Älykkäät kylät -ajattelun myötä, mutta pidetään myös aiemman kehittämistyön parhaista menetelmistä kiinni jatkossakin.

Liikunta- ja harrastuspaikat sekä yhteiset kokoontumistilat luovat viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Lajikirjo investoinneissa on ollut laaja melonnasta avantouintiin, salibändystä koiraurheiluun ja pelimannistuvasta esiintymislavaan. Kauden aikana Liiverissä on tuettu yhteensä 52 liikunta- tai harrastuspaikan kunnostamista tai perustamista.  Yhteisten tilojen ja kokoontumispaikkojen energiainvestointeja on myös tehty ja jatkossa ne ovat entistäkin ajankohtaisempia.

Yksi merkittävimmistä pienten yritysten kehittämishankkeista oli Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin Hallitukset töihin! -hanke, jonka avulla on käynnistetty hallitustyötä pienissä yrityksissä. Mallia on otettu käyttöön myös muissa maakunnissa. Hankkeen tuloksena syntyi sekä yritysryhmähankkeita että yksittäisten yritysten kehittämishankkeita. Yritysryhmähankkeita on rahoitettu 6 kappaletta ja niissä on ollut mukana yhteensä 22 Liiverin alueen yritystä.  Pienten yritysten yhteistyön tukeminen korostuu tulevallakin rahoituskaudella.

Laajakaista on maaseudun perusinfraa. Yhdessä Etelä-Pohjanmaan muiden Leader-ryhmien kanssa Liiveri on tehnyt valokuituaktivointia, jonka avulla on lisätty asukkaiden tietoisuutta valokuidun mahdollisuuksista ja selvitetty eri kylien halukkuutta valokuiturakentamiseen. Myös valokuituinfran rakentamiseen on tuettu Liiveristä. Laajakaistan ja digitalisaation hyödyntäminen niin yritystoiminnassa kuin yhteisöjen kehittämisessä on tätä päivää ja tulevaisuutta.

Nuoret ovat kehittäjiä! Liiverin nuorisojaosto myöntää tukea nuorten porukoille ja nuorten yrityksiin vuosittain noin 10 000 euron edestä. Jaostolaiset osallistuvat myös valtakunnalliseen ja kansainväliseen toimintaan. Tulevaisuudessa nuorten osuus Liiverin kehittämistyössä korostuu entisestään, kun se on nostettu uudessa strategiassa omaksi painopisteekseen.

Teemahankkeiden avulla on rahoitettu pieniä investointeja mm. turvallisuuteen, harrastamiseen sekä energia- ja ilmastoasoihin. Lisäksi niillä on tuettu kehittämistä, on palkattu nuoria tai taitelijoita, luomaan jotain uutta yhdistykseen. Tämä uusi toiminta on liittynyt esim. viestintään, taiteeseen tai ympäristöön. Teemahankkeita on ollut yhteensä 10 ja niissä on ollut 108 alatoimenpidettä. Ihmisen kokoinen kehittäminen jatkuu tulevana vuonnakin.

Leader Liiveri kiittää asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja kollegoja kuluneista vuosista. Jatketaan yhdessä eteenpäin – ideoille juuret ja unelmille siivet!

Päivitetty: 15.12.2022