Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Yhdessä kohti kestävää tulevaisuutta

ELY-keskus auttaa tekemään maaseudusta entistä paremman paikan asua, elää ja yrittää. Elinvoimaiset maatilat ovat ruokamaakunnan ja maaseudun elinvoiman kivijalka. Elinvoiman lisäämiseksi tarvitaan myös muuta yritystoimintaa ja tuomaan uusia toimeentulomahdollisuuksia. Kylissä on asumisen mahdollisuuksia, kylätalojen kunnostaminen on tuonut mukanaan uutta toimintaa, erilaiset kulttuuri- ja liikuntapaikkahankkeet luovat harrastusmahdollisuuksia. Maaseutuohjelma tarjoaa rahoitusmahdollisuuksia ja ratkaisuja kaikkeen tähän.

Maaseuturahaston hanke- ja yritystukien valintajaksot
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hanke- ja yritystukia saa hakea jatkuvasti. Tukihakemukset, jotka koskevat Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vuoden 2022 siirtymäkauden määrärahoista myönnettävää tukea, ratkaistaan valintajaksoittain.

Hanketukien valintajaksot:

  • 1.5.2021-30.9.2021
  • 1.10.2021-31.1.2022
  • 1.2.2022-30.4.2022
  • 1.5.2022-30.9.2022

Yritystukien valintajaksot ovat:

  • 16.8.2021-30.10.2021
  • 1.11.2021-31.1.2022
  • 1.2.2022–30.4.2022
  • 1.5.2022-15.8.2022
  • 16.8.2022-30.9.2022

Lue lisää maaseuturahaston hanke- ja yritystukien hakemisesta (ely-keskus.fi)

Yritysrahoituksen lisätiedot löytyvät Etelä-Pohjanmaan yrityspalvelut sivulta (yrityspalvelutEP.fi)

Hankkeille, yrityksille, viljelijöille

Koulutusvideoita eteläpohjalaisille viljelijöille tulevasta Cap27-ohjelmakaudesta

Sivulle on koottu eteläpohjalaisia viljelijöitä koskevia tietoja tulevaan Cap 27 -ohjelmakauteen ja viljelijätukiin liittyen.

Kevään 2022 tukikoulutus viljelijöille

Viljelijöiden tukihakukoulutus järjestettiin 26.4.2022. Koulutus oli pakattu jälleen täyteen tärkeää tietoa viljelijöille. Paikalla kuuntelemassa oli yli 370 kuulijaa. Koulutus toimi osana uuden CAP27-ohjelmakauden koulutuspilottia.

Kohti kestävää tulevaisuutta, tutustu Etelä-Pohjanmaan alueelliseen maaseudun kehittämissuunnitelmaan

ELY-keskusten alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat kattavat kehittämishankkeet, maaseudun yritystuet sekä ensimmäistä kertaa myös maatalouden rakennetuet. Kehittämissuunnitelmassa esitetään strateginen näkemys alueen maaseudun kehittämisen painopisteistä sekä kiteytetään keskeiset päämäärät, tavoitteet ja keinot.

Asiantuntijan palsta

null Maaseudun yritys- ja hanketukiin 59,6 miljoonaa euroa

Päättyneen EU-ohjelmakauden 2014-2020 ELY-keskuksen maaseutuohjelman rahoituspotti hanke- ja yritystukiin Etelä-Pohjanmaalla oli 59,6 miljoonaa euroa. Leader-ryhmien maaseutuohjelman rahoitus ei ole näissä luvuissa mukana. 

 Piirros grafiikka, jonka selitteet ovat alapuolella tekstissä.

Yritysrahoituksen avulla 257 yritystä uudisti ja laajensi toimintaansa. 26,9 miljoonan euron tuki synnytti 122,8 miljoonan euron kokonaisinvestoinnit yrityksissä ja edesauttoi yli 700 työpaikan syntymistä. Kehittämishankkeiden avulla tuettiin alueen tärkeitä elinvoiman lähteitä 312 hankkeen voimalla. Suurimmat tuetut kohteet liittyvät ruokaprovinssin koko elintarvikeketjuun, maaseudun yrittäjyyden edistämiseen, alueen vetovoiman lisäämiseen ja metsävarojen monipuoliseen hyödyntämiseen.   

Yleishyödyllisiä investointeja tuettiin 9,1 miljoonan euron edestä. Liikunta- ja harrastuspaikkoja, kylätaloja ja kokoontumistiloja, kulttuurikohteita, ympäristöä sekä pieninfraa rakennettiin 82 eri kohteeseen. Yhteiseen hyvään investoitiin yhteensä 15,3 miljoonaa euroa, josta talkootyön osuus on lähes 2 miljoonaa ja noin 90 000 työtuntia. Yksityisen rahoituksen osuus 1,2 miljoonaa ja kunnat sijoittivat noin 3 miljoonaa.

Vuonna 2021 on menossa siirtymäkausi, käyttöön on saatu uuden kauden 2021-2027 rahoitusta, mutta toimitaan vanhan kauden säännöillä.

Hanna Mäkimantila, kehittämispäällikkö

Päivitetty: 27.09.2021