Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Ajankohtaista

Ryhmissä strategian valmistelu on käynnistynyt strategiaryhmien perustamisella. Strategiaryhmien laajuus ja kokoonpano vaihtelevat ryhmittäin. Ryhmät laativat strategiaansa omista lähtökohdistaan, oman alueensa tarpeisiin. Siksi strategiassa painottuvat alueen asukkaiden ja eri sidosryhmien osallisuus ja osallistaminen. Strategioiden pohjaksi tarvitaan monialaista tietoa, jota on kerätty niin perinteisillä kyselyillä, aamukahvitilaisuuksissa, erilaisissa tapahtumissa sekä sosiaalista mediaa ja tietotekniikkaa hyödyntäen, muun muassa padlet-alustan kautta.   

Osallistamisen muodot ovat olleet erilaisia, mutta päämäärä on kaikilla sama – kartoittaa millainen kotiseutumme on nyt, ja millaiseksi haluamme sen kehittyvän. Oman näkemyksensä ja ideansa alueen kehittämisestä ovat päässeet ilmaisemaan eri-ikäiset seudun asukkaat, yhteisöt ja seurat, yritykset, kuntatoimijat, virkamiehet ja Leader-ryhmän asiakkaat sekä hallituksen jäsenet.  Vuoropuhelu alueen kuntien ja kaupunkien sekä oppilaitosten kanssa on myös tärkeä osa strategiaprosessia.   

Liiveri oli mukana Sitran alueiden osaamisen aika -prosessissa Ilmajoki-Seinäjoki -alueella, ja Aisaparissa Sitran Tulevaisuustaajuus –työtapaa hyödynnettiin visioinnissa. 

Ryhmät ovat viestineet strategiatyöstään eri kanavissa, materiaalia on työstetty muun muassa uutiskirjeisiin, someen ja paikallislehtiin.  

Kommentteja matalalla kynnyksellä 

Kuudestaan alueen asukkailta on kerätty kommentteja esimerkiksi kortin muodossa muun muassa messuilla ja tapahtumissa. Korttiin on saanut merkitä omasta mielestään tärkeimmät teemat tulevalla kaudella sekä listata tarkemmin kehittämiskohteita, samalla on ollut mahdollisuus osallistua arvontaan. Kuudestaan järjestää kevään aikana, koronatilanteen salliessa, kaksi tapahtumaa, jossa alueen asukkailla ja toimijoilla on mahdollisuus kuunnella aluekehittämisen asiantuntijoita ja osallistua strategian laadintaan.

Liiverissä Ideoita euroille -padlet-alusta on koettu hyväksi ja helpon osallistumisen kanavaksi. Kampanjaan jätettiin noin 180 ideaa tai ideakokonaisuutta. Ideoiden työstö jatkuu strategiavalmistelun toisessa vaiheessa, jolloin järjestään eniten peukutusta saaneiden ideoiden kehittämistilaisuuksia. Liiverin alumnit ovat myös keskeinen strategian valmisteluun osallistuva ryhmä.

Leader Suupohjassa olennaista on ollut pyrkimys mahdollisimman matalaan osallistumisen kynnykseen. Ideointitasoa on syvennetty kokoamalla eri kohderyhmien edustajista seitsemän eriteemaista asiantuntijaryhmää. Asiantuntijaryhmät ja strategiaryhmä pohtivat yhdessä tulevan kehittämisstrategian sisältöä. 

Aisaparissa  parin vuoden välein toistettava barometrityyppinen elämänlaatua, arvoja, palveluja ja ympäristöä kartoittavat kysymykset antavat tietoa muutoksissa alueen asukkaiden elämässä. Ne kertovat kehittämistarpeista ja myöhemmin niillä voidaan seurata toiminnan vaikutuksia. 

Työ jatkuu

Osallistava työ Leader-ryhmien asiantuntijaryhmissä jatkuu. Kevään kuluessa päästään kuulemaan alueen asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen näkemyksiä strategialuonnoksesta. Lisäksi ryhmät lähettävät strategialuonnoksensa laajalle lausuntokierrokselle alueen kuntiin ja suurimpiin organisaatioihin. 

Löydä oma Leader-ryhmäsi ja osallistu toimintaan! 
 

Päivitetty: 15.02.2022