Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Ajankohtaista

Tukea haettavissa maaseudun yritysten energia- ja resurssitehokkuuteen sekä omistajanvaihdoksiin

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat hakea 18.10. alkaen tukea investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Investoinnit rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joilla helpotetaan toipumista koronakriisistä. Ensimmäinen hakujakso päättyy 15.11.2021.

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat tästä viikosta alkaen hakea tukea investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Investoinnit rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joilla helpotetaan toipumista koronakriisistä. 

Nyt on aika panostaa uusiutuvaan energiaan. Yritys voi saada tukea esimerkiksi uusiutuvan energian tai yrityksen tuotantoa tehostavan teknologian käyttöönottoon. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi aurinkopaneelien tai ilmalämpöpumppujen hankinnat tai uudet laitteet ja ohjelmistot, jotka parantavat energia- tai materiaalitehokkuutta. Maataloustuotteita jalostavat yritykset voivat saada tukea 35 % investoinnin kustannuksista, muut maaseudun mikro- ja pienyritykset 30 %. 

Elpymisvaroista rahoitetaan myös biokaasun tuotannon lisäämistä. Jos yritys rakentaa uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön, tukea voi saada 50 % investoinnin kustannuksista.   

Neuvontaa yrityksen omistajanvaihdoksen tueksi 

Investointien lisäksi elpymisrahoituksella vauhditetaan yrityksen omistajanvaihdoksia. Henkilö, joka valmistelee harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen hankintaa, voi saada omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittavaan asiantuntija-apuun 5000–10 000 euron tuen. Kyseessä on uusi tukimuoto. 

Maaseudun yritystukia voidaan myöntää maaseutualueilla toimiville yrityksille. Yrittäjä voi tarkistaa kartasta (hkp.maanmittauslaitos.fi), sijaitseeko hänen yrityksensä tukikelpoisella alueella. 

Tukien hakemiseen ja myöntämiseen liittyvää tietoa

Päätöksen rahoituksesta tekee alueen ELY-keskus. ELY-keskuksesta saa myös lisätietoja tuesta ja tuen hakemisesta. Ensimmäisessä vaiheessa käsitellään 15.11.2021 mennessä vireille tulleet hakemukset. Tuet ovat haettavissa tämänhetkisen tiedon mukaan vuoden 2022 loppuun saakka. 

Maaseudun yritystukia haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa(hyrra.ruokavirasto.fi). Otathan ennen hakemuksen jättämistä yhteyttä ELY-keskuksen yritysrahoituksen asiantuntijoihin.

Juha Koski, 0295 027 574

Anna-Mari Heinonen, 0295 027 570

sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisää tietoa:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, tiedote 19.10.2021 (stt.fi)

Ruokaviraston tiedote 18.10.2021 (ruokavirasto.fi)

Maaseuturahaston elpymisvarat (maaseutu.fi)

Maaseudun yritystuet, Ruokavirasto (ruokavirasto.fi)