Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaalla on Leader-rahoitettuihin hankkeisiin liittyvää talkootyötä tehty viime kaudella lähes 270 000 tuntia, mikä kertoo ihmisten valmiudesta ja omasta halusta kehittää asuinaluettaan. 

Päättyneen Leader-rahoituskauden 2014–2022 tuloksia katsellaan Etelä-Pohjanmaan kehittämisyhdistyksissä tyytyväisinä. Alueen aktiiviset asukkaat ovat jälleen osanneet hyödyntää rahoitusmuodon mahdollisuuksia oman seutunsa parhaaksi ja sitä on käytetty parantamaan alueen vetovoimaa monin eri tavoin.  

Leader-rahoitettuja kehittämishankkeita toteutettiin Etelä-Pohjanmaalla päättyneellä rahoituskaudella yhteensä yli 1100. Näihin sisältyvät yleishyödylliset investointi- ja kehittämishankkeet, teemahankkeet ja elinkeinolliset hankkeet.  

Kehittämistoimet ovat sisältäneet sekä suunnittelua että konkreettista tekemistä ja toteuttamista. Uudet tavat toimia ja uudet yhteistyömuodot avaavat mahdollisuuksia, ja näiden kehittämiseen Leader-rahoitus on tärkeä väline. Iso ja näkyvä osuus rahoituksen tuloksissa on harrastuspaikkojen ja tilojen rakentamisella ja olemassa olevien kunnostamisella ja kehittämisellä. Yhdessä tekemisessä on voimaa ja lopputuloksena on toimivat puitteet harrastamiselle. Harrastuspaikkojen rakentamiseen ja kunnostamiseen liittyviä hankkeita toteutui alueella noin 270 kpl.    

EU:n, valtion ja alueen kuntien rahoitusosuuksien lisäksi kehittämishankkeisiin on sijoitettu roppakaupalla hanketoimijoiden omaa talkootyötä. Etelä-Pohjanmaan kehittämishankkeisiin tehdyn talkootyön kokonaismäärä on lähes 270 000 tuntia. Tämä jos mikä kertoo alueen asukkaiden aktiivisuudesta ja omasta halusta toimia asuinalueensa elinvoimaisuuden hyväksi. Leader-toiminnan lähtökohta on alueen kehittäminen asukkaiden omiin tarpeisiin perustuen ja omalla toiminnalla, ja tämän voidaan sanoa meillä toteutuvan.

Päivitetty: 23.02.2023