Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Ajankohtaista

Nuoret valokeilassa vuonna 2021

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät haluavat tuoda näkyväksi nuorten aktivoimiseksi tehtävää toimintaa. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia lisätään mm. tukemalla nuorta yrittäjyyttä ja kuulemalla nuoria. Leirit ja työpajat antavat nuorille mahdollisuuden oppia uusia taitoja ja saada uutta näkökulmaa. Lue nostot siitä, kuinka alueella panostetaan niin paikalliseen kuin kansainväliseen nuorisotoimintaan.

Kuudestaan 

 • Kuudestaan ry:lle alkuvuodesta 2021 myönnetty Erasmus+ -ohjelman akkreditointi mahdollistaa kansainvälisten leirien järjestämisen nuorille Erasmus+ -ohjelman rahoituksella tulevina vuosina. Vaihtoja tullaan järjestämään yhteistyössä mm. Kuudestaan alueen nuorten parissa toimivien tahojen ja muiden Leader-ryhmien kanssa.  
 • Ensiaskel-tuki on uusi, nuorten yrittäjyyttä tukeva avaus. Alueen alle 30-vuotiaiden yrittäjien on mahdollista hakea tukea, joka voi kohdistua aineellisiin tai aineettomiin investointeihin tai kehittämiseen. Hankkeiden kustannusarvio on 500–1500 euroa, tukiprosentti on hanketyypistä riippuen joko 50 tai 80 prosenttia. 
 • Lapsille on järjestetty Tartu Maisemaan -hankkeella talous- ja mediakasvatusaiheista ohjelmaa, esimerkiksi leirejä. Tehtäväkokonaisuuksia näistä aiheista on kierrätetty myös muun muassa nuorisotiloilla. Tehtävissä lapset ja nuoret oppivat oman talouden hallintaa ja järkevien kulutusvalintojen tekemistä. Lisäksi on päästy pohtimaan esimerkiksi omaa yritysideaa sekä kehitettäviä tuotteita ja palveluita. Mediakasvatuksessa on pureuduttu esimerkiksi tietotulvan hallintaan ja siihen, että markkinointia on kaikkialla. Lisäksi on päästy tekemään omia mainoksia ryhmissä. 
 • Kuudestaan alueen kunnissa kiertää parhaillaan talouskasvatusaiheinen pakopeli, jossa ryhmä on lähdössä ekologiselle lomamatkalle. Matkabudjetti olisi saatava kasaan. Pelin tiimellyksessä ryhmä oppii vastuullista ja suunnitelmallista rahankäyttöä ja järkevien kulutusvalintojen tekemistä.
 • Video- ja valokuvausopetusta on toteutettu Tartu Maisemaan -hankkeessa kerhotoimintana. 

Liiveri

 • Liiverin nuorisojaosto täytti marraskuussa 10 vuotta. Kymppisynttärit siirrettiin koronatilanteesta johtuen juhlittavaksi ensi vuoden alussa 12.2.2022. Samana päivänä vietetään Liiverin Avoimia ovia ja kutsutaan tutustumaan 10 vuoden aikana toteutettuihin noin 80 Nuoriso-Leader-hankkeeseen.
 • Juhlavuoden kunniaksi Nuoriso-Leader-rahoitus uudistui: Nuorisorahaa voi hakea nyt myös nuoreen yrittäjyyteen. Ensimmäiset nuoren yrittäjyyden projektit rahoitettiin loppuvuodesta 2021. 
 • Liiveri on mukana kansainvälisessä SaYouth-hankkeessa yhdessä seitsemän muun Euroopan maan kanssa. Vuoden 2022 aikana hankkeessa on mahdollisuus lähettää alueen nuoria ja nuorten parissa työskenteleviä paikallisseminaareihin, joissa on kohteesta riippuen eri teemat: nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet, kulttuurialojen yhteistyö ja verkostoituminen sekä opiskelijayhteistyö.
 • Liiveri on käynnistänyt nuorisotyöntekijöiden välisen verkoston yhdessä ruotsalaisen Leader Östra Skaraborgin kanssa. Online-tapaamisissa molempien maiden nuorisotyöntekijät ovat päässeet vaihtamaan ajatuksia ja parhaita käytänteitä etenkin. Yhteistyöstä syntyi myös Erasmus+ -hanke, jossa toteutetaan opintovierailu Skaraborgin alueelle Ruotsiin vuonna 2022. Hanke valittiin ”Good practice” -esimerkiksi.
 • Liiveri käynnisti keväällä 2021 Osallistuvat nuoret -hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia sekä lisätä nuorisotoimijoiden verkostoitumista. Paikallista verkostoa on kehitetty yhdessä kuntien nuorisovaltuustojen, nuorisotoimien ja Ohjaamojen edustajien sekä esimerkiksi Landemia-hankkeen kanssa yhteistyössä.

Suupohja

 • Suupohjassa vuonna 2021 nuoria on pääasiassa aktivoinut FINEST Media -hanke. Vuoden aikana nuoret ovat oppineet erilaisia mediataitoja kansainvälisten mediapajojen avulla. Mediapajoja järjestettiin Suupohjan alueen lisäksi kansainvälisen partnerin alueella Etelä-Virossa Valgamaalla.
 • Kesällä Kurikan Pitkämössä järjestettiin nuorille suunnattu mediapainoinen kesäleiri. Leirillä tutustuttiin mm. dronekuvaukseen, lehtiartikkelin tekemiseen sekä kuvien muokkaamiseen puhelimen eri ohjelmilla. Workshop-tyyppiset työpajat toteutettiin yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa. Leirin tehtävänä oli tutustuttaa nuoria media-alaan ja leirin oppeja voi hyödyntää mm. yhdistystoiminnassa.
 • Syksyn aikana nuoria aktivoitiin kouluilla järjestettävillä infotilaisuuksilla, joissa nuoriso pääsi osallistumaan mm. Leader-teemaiseen tietovisaan. Näiden seurauksena saatiin kasaan paljon aktiivisia nuoria tulevaan Nuoriso-Leader-jaostoon. Jaoston on tarkoituksena aloittaa toimintansa virallisesti huhtikuussa.

Aisapari 

 • Aisaparin hallituksessa on kaikkiaan neljä alle 30-vuotiasta jäsentä tai varajäsentä. Hankerahoituksen saaneita alle 30-vuotaita nuoria yrittäjiä on kuusi. Nuoret aktiiviset vaikuttajat ovat olleet valokeilassa kuluneen vuoden aikana juttujen muodossa. Aisaparin oman nuorisojaoston toiminta hiipui koronan myötä.
 • Palojärven leirikeskuksessa Kortesjärvellä järjestettiin Kansainvälinen nuorten leiri 15.–21.10.2021 kansainvälinen nuorten leiri. Leiri oli osa Aisaparin kansainvälistä Erasmus+ -nuorisovaihtoa Rural areas trough young people’s eyes, jonka teemana oli Maaseutu nuorten silmin. Leirin rahoitus tuli Erasmus+ Youth -nuorisovaihdon kautta. Mukana oli 19 leiriläistä Ruotsista, Saksasta ja Aisaparin alueelta. Leiriläisten pääsivät tenttaamaan tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvista, joka poikkesi nuorten vieraana. Nuorten tekemä video on katsottavissa https://www.youtube.com/watch?v=9s4q42Ib4kE Suunnitteilla on myös kansainvälinen vapaaehtoisleiri, joka suunnitellaan järjestettäväksi ensi kesänä Alahärmässä. Rahoitus tälle leirille tulisi Allianssi ry:n kautta.
 • Vuoden 2021 aikana kansainväliseen The FinEst Band Camp -hankkeen työpajoihin osallistui 22 nuorta. Koko hankkeen aikana, 1.11. 2017–31.8.2021, leireille, virtuaalitapahtumaan ja työpajoihin osallistui 245 nuorta.

 

Päivitetty: 09.12.2021