Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Ajankohtaista

Laajakaistainvestointeja rahoitetaan vuosina 2021–2022 EU:n elpymisvaroista (maaseuturahasto). Rahoituskehys on yhteinen koko Suomessa, yhteensä 16 milj. euroa vuosien 2021-2022 aikana. Noin puolet tukivaroista käytettiin jo 14.6. 2021 päättyneellä hakukierroksella.  

Laajakaistaoperaattorit yhdessä hanketoimijoiden kanssa ovat aktiivisesti selvittäneet kylien laajakaistainvestointien tarvetta. 30.9.2021 päättyneessä haussa Etelä-Pohjanmaan alueelta tuli yhteensä 13 investointihakemusta. Hakemusten investointien kustannukset ovat yhteensä yli 9 milj. euroa ja haettu tuen määrä yhteensä noin 4 milj. euroa.

Päätösvalmistelua valintamenettelyineen (ELY-keskukset, Ruokavirasto/maa- ja metsätalousministeriö) tehdään loppuvuonna ja teknisesti päätöksenteko menee vuoden 2022 puolelle, kertoo kehittämisasiantuntija Tapio Sivula Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Näiden EU:n elvytysvarojen lisäksi maaseuturahaston kautta rahoitetaan laajakaistainvestointeja CAP27 -kaudella vuodesta 2023 lähtien. Lisäksi Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaan tavoitteena on saada EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) rahoitusta viestintäverkkojen laadun ja saatavuuden kehittämiseen sekä huippunopeiden yhteyksien kehittämiseen 50 miljoonaa euroa.

Lisätietoa Laajakaistainfo | Maaseutu.fi

Lue lisää laajakaista-asioista (epliitto.fi)

 

 

 

Päivitetty: 29.10.2021