Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Ajankohtaista

EU:n elpymisvaroilla tuetaan Etelä-Pohjanmaan maaseudun laajakaistainvestointeja

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on rahoittanut Maaseuturahaston EU:n elpymisvaroilla maaseutualueelle yhteensä 6 kpl laajakaistahankkeita. Hakemukset jätettiin 14.6.2021 ja 30.9.2021 mennessä.

Tukea nopean, kiinteän laajakaistaverkon rakentamiseen on myönnetty hankkeisiin Kauhajoen, Lapuan, Kurikan ja Kauhavan useiden eri kylien alueelle. Tukea myönnettiin yhteensä 1,52 miljoonaa euroa yhteiskustannuksiltaan 2,17 miljoonan hankkeisiin. Tuettavia hankkeita hallinnoivat Suupohjan Seutuverkko OY, Alajärven Puhelinosuuskunta ja Andelslaget NU-net.

Laajakaistaverkot toteutetaan valokuidulla ja ne mahdollistavat nopean tiedonsiirron myös tulevaisuudessa. Hankkeita on tuettu alueille, missä kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu lähivuosina. Verkkoja ja nopeita laajakaistayhteyksiä tulevat käyttämään useat sadat kotitaloudet, maatilat ja yritykset.

Tukea voitiin myöntää vain pieneen osaan hakemuksista, sillä hakemusmäärät ylittivät selvästi käytettävissä olevat varat niin Etelä-Pohjanmaalla kuin koko Suomessakin. Etelä-Pohjanmaan alueella laajakaistahakemuksia jätettiin yhteensä 15 kpl ja haettu tukimäärä oli yhteensä lähes 4 miljoonaa euroa.

Laajakaistainvestointeja rahoitetaan vuosina 2021–2022 EU:n elpymisvaroista (maaseuturahasto). Rahoituskehys on yhteinen koko Suomessa (Maa- ja metsätalousministeriö), yhteensä 16 milj. euroa vuosien 2021-2022 aikana. Rahoitukseen varattu 16 miljoonaa on kokonaisuudessaan käytetty. Lisätietoa Maaseutu.fi:n laajakaistainfosta. 

Liiveri ry:n Vauhtia valokuituun -hanke ja Etelä-Pohjanmaan liiton hallinnoima Etelä-Pohjanmaan laajakaistakiihdytys -hanke ovat toimineet aktiivisesti, välittäneet tietoa ja aktivoineet kylien asukkaita, maatiloja ja yrityksiä laajakaistarakentamisesta yhdessä operaattodeiden kanssa.

Näiden nyt jo jaettujen varojen lisäksi ELY-keskukset tulevat rahoittamaan laajakaistainvestointeja myös uudella rahoituskaudella (CAP27) 2023 alkaen. CAP27 tuen ehdot selvinnevät kuluvan vuoden loppupuolella.

Lisäksi on myös muuta rahoitusta haettavissa viestintäverkkojen kehittämiseen.

Lisätietoa: Tapio Sivula, [email protected].

Kuvistuskuva laajakaistasta

Päivitetty: 14.06.2022