Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Ajankohtaista

Kohti kestävää tulevaisuutta -julkaisun kansikuvaEtelä-Pohjanmaan alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa vuosille 2023–2027 on päivitetty

Kesällä 2021 toimitettuihin alueellisiin maaseudun kehittämissuunnitelmiin pyydetiin maa- ja metsätalousministeriön toimesta päivityksiä. Päivityksiä pyydettiin, koska toimenpiteiden mahdollisuudet ovat laajentuneet ja niihin kohdistuva rahoitus on täsmentynyt.

Lisäksi toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Päivitys tehtiin alkusyksyn aikana ELY-keskuksen asiantuntijoiden toimesta.

Etelä-Pohjanmaan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman kehittämisen painopisteet ovat:

1) Ruokaprovinssin kehittäminen
2) yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäminen sekä
3) Maaseudun elinvoima ja asukkaiden hyvinvointi.

Päivitystyössä painopisteiden sisällä tehtiin vain vähäisiä tarkennuksia. Ruokaprovinssin kehittämisen osalta huoltovarmuuden merkitystä korostettiin aikaisempaa enemmän. Yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistämisen osalta painotettiin työllisyyttä ja kasvua luovaa kilpailukykyistä ja monimuotoista maaseutualueiden yrittäjyyttä.

Maaseudun elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin osalta huomiota kiinnitettiin energian käytön ja energiatehokkuutta koskevan tiedon lisäämiseen maaseudun asukkaille.

Maatalouden rakennetukien osalta maa- ja metsätalousministeriö toivoi arviota kehittämisen suunnasta. Etelä-Pohjanmaalla uskotaan maatalouden kehittymiseen ja investointeihin tulevaisuudessakin. Kotieläintuotannon investoinnit ja nuorten viljelijöiden aloitustuet nähdään tärkeimpinä tukemisen kohteina. Maatilojen energiainvestoinnit ovat nousseet merkittäväksi investointikohteeksi ja ennustettavissa on, että suuntaus tulee jatkumaan myös tulevina vuosina.

Merkittävin päivitystyö alueellisen suunnitelmaan tehtiin ministeriön pyytämän yksityiskohtaisemman rahoitustaulukon osalta, johon arvioitiin hankkeiden lukumääriä ja niiden kokonaiskustannusarvioita. Alueelliset rahoitustaulukot toimivat suuntaa antavina ja luovat pohjaa ministeriön alueellisten valtuuksien jaon valmistelutyölle.

Alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman alkuperäinen valmistelu on ollut laajasti alueen toimijoita ja keskeisiä sidosryhmiä sitouttava prosessi. Ilahduttavaa oli, että toimijat osallistuivat valmisteluun aktiivisesti ja toivat näkemyksensä tulevaisuuden kehittämistarpeista Etelä-Pohjanmaalla. ELY-keskuksen näkökulmasta tämä yhteistyö ja vuorovaikutus oli ensiarvoisen tärkeää ja luo vahvaa luottamusta alueellisen suunnitelman tulokselliseen toteuttamiseen. 

Julkaisun pysyvä osoite on:
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-398-092-1

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Hanna Mäkimantila, [email protected]

Päivitetty: 28.09.2022