Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Alajärven yhteisen kalaveden osakaskunta hallinnoi Alajärven kaupungin alueella Alajärven, Paalijärven, Ojajärven ja Kaartusjärven vesialueita. Osakaskunnan järvien alueella on suoritettu vuosittain hoitokalastusta jo parinkymmenen vuoden ajan. 

Hoitokalastuksen tavoitteena on kalakantojen sääntely ja kalojen koon kasvattaminen.  Hoitokalastuksen pääasiallisina saaliskaloina ovat särkikalat (särki, lahna) sekä pienikokoinen ahven. Kalastusta suoritetaan keväisin järvien vapauduttua jäistä ennen kudun alkamista.  Pyynti tehdään katiskoin. Myös nuottapyyntiä on kokeiltu Alajärvessä, mutta järven mataluus ja uppotukit tekevät siitä lähes mahdotonta. 

Viime vuoteen saakka kalastus on tehty vuokrakatiskoilla, mutta niiden saatavuudessa oli ongelmia. Tästä syystä osakaskunta päätti hankkia omat katiskat hoitokalastusta varten. Valmiina ostettavat katiskat olisivat olleet liian kalliita osakaskunnalle, ja siksi päädyttiin tekemään katiskat itse talkoilla. Tarvikkeisiin saatiin Leader -tukea Aisaparilta.  Kevättalvella 2022 osakaskunnan talkoolaiset tekivät yhteensä 70 katiskaa.  

Katiskat pääsivät heti keväällä testiin ja niillä nostettiin kalaa yhteensä yli 16 000 kg Alajärvestä, Ojajärvestä ja Kaartusjärvestä. Katiskat kestävät käytössä toistakymmentä vuotta.  

Hoitokalastuksen avulla voidaan vähentää Alajärven, Ojajärven ja Kaartusjärven rehevöitymistä ja oikaistaan kalakannan vääristymää. Kalakantojen hoito tukee muita vesistöjen hoito- ja kunnostustyötä, mutta on tärkeää kaikille alueen asukkaille ja järvien käyttäjille, sillä se mahdollistaa järvien hyöty- ja virkistyskäytön myös tulevaisuudessa. 

 Tukea myös Kuha-Suomen Kalaleaderistä 

Alajärven yhteisen kalaveden osakaskunta sai hanketukea Aisaparilta, mutta kalavesien hoidon suunnitteluun ja toteutukseen voi nyt hakea rahoitusta myös Kuha-Suomen Kalaleader -ryhmältä.  

Suomessa toimii tällä hetkellä 10 kalatalousryhmää eli Kalaleaderiä. Kalaleaderit toimivat pääsääntöisesti yhtä Leader-ryhmää isommalla alueella. 
Leader Aisapari ja Leader Kuudestaan kuuluvat Kuha-Suomen Kalaleaderin alueeseen, joka aloitti uutena syksyllä 2022. 
Alue on laaja, sen eteläisin kunta on Janakkala ja pohjoisin Evijärvi. Kuha-Suomen Kalaleaderiä hallinnoi Leader Kantri, joka toimii Tampereen seudulla. 
Kuha-Suomen Kalaleaderin toimintaa ohjaa Kalatalousryhmä, joka valitsee muun muassa rahoitettavat hankkeet.  Aisaparin alueelta Kalatalousryhmässä ovat mukana Mikael Luoma (varapuheenjohtaja) sekä jäseninä Jukka Kuoppala ja Marko Palomäki. Kuudestaan aluetta edustaa Jari Pusaa. 

Koko Kuha-Suomen Kalaleaderin toimialueella on 157 kaupallista kalastajaa, joista päätoimisia on 30. Kalastusmatkailuyrittäjiä toimialueella on 25.
Kuha-Suomen Kalaleder toteuttaa ”Järvestä Lautaselle”-strategiaa, jonka budjetti on 834 000 euroa. Strategiassa on neljä toimintalinjaa: 1. Lähikalaa kestävästi ja laadukkaasti kuluttajille; 2. Monimuotoisuuden lisääminen, puhtaat kalavedet sekä ilmastonmuutokseen varautuminen ja sen vaikutusten huomioiminen; 3. Kalatalouden bisneksen kehittäminen ja 4. Uusia yrittäjiä kalatalouden aloille. 

Hakijoina voivat toimia esimerkiksi yhdistykset, kunnat, kehittämisyhtiöt sekä myös yksityiset yritykset.

Tuen määrä yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa on pääsääntöisesti 80 % ja yleishyödyllisisä investoinneissa noin 60 % luokkaa. Tukiprosenteista tarkempaa tietoa voi kysy kalatalousaktivaattori Johanna Möttöseltä ([email protected]). Yksityinen rahoitus hankkeessa voi olla joko rahaa, talkootyötä tai näiden yhdistelmä. 

Haut on avattu. Ensimmäisistä hankkeista on tehty päätökset maaliskuun alkupuolella. Lisää tietoa Kuha-Suomen Kalaleaderista ja rahoitettavista toimenpiteistä löytyy nettisivuilta www.kuha-suomi.fi. 

Visii miestä tekemässä katiskoja metalliverkosta hallissa.
Alajärven yhteisen kalaveden osakaskunta teki katiskat itse talkoilla. Tarvikkeisiin saatiin Leader-tukea Aisaparilta. 

Katiskoja pinottuna varastossa.
Talkoolaiset tekivät yhteensä 70 katiskaa, joista osa kuvassa. Katiskat kestävät käytössä toistakymmentä vuotta.  

Päivitetty: 20.03.2023