INSPECT

Kansainvälistä yhteistyötä haitallisten vieraskasvilajien torjuntaan

INSPECT-Vieraslajien torjuntahanke

Inspect: jättibalsami ja kurtturuusu -logo.

INSPECT-hankkeen esittely

INSPECT- Invasive Species Eradication and Control on Interreg Botnia-Atlantica -hanke, joka on perustettu haitallisten vieraskasvilajien torjuntatyötä varten.

Ruotsin puolelta kumppaneina ovat Länsstyrelsen Västerbotten (lääninhallitus) ja Uumajan kunta sekä Suomessa Vaasan kaupunki, Pro Agria Etelä-Pohjanmaa ja Metsähallitus yhdessä koordinoivan avustussaajan Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.

INSPECT-hankkeen päärahoittajana on Interreg Botnia-Atlantica, mutta Suomessa Pohjanmaan liitto on myös suuri osarahoittaja. Lisäksi Kyrönjoella torjuntatöitä avustaa paikallisesti Kyrönjokirahasto, Kurikan kaupunki, Kauhajoen kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiö.

 • Hankkeen torjuntatyön kohdelajit ovat jättipalsami Impatiens glandulifera sekä kurtturuusu Rosa rugosa.

  Koska nämä lajit ovat ongelmallisia suuressa osassa Ruotsia ja Suomea, ja ne lisääntyvät ja levittäytyvät erittäin tehokkaasti, on tärkeää, että torjuntatyö suoritetaan koordinoidusti laajoilla alueilla. Jos lajeja torjutaan pelkästään paikallisesti, ne kulkeutuvat takaisin alueelle ympäröiviltä lähialueilta, joissa ei vielä ole tartuttu ongelmiin.

 • Työtapamme on neuvoa ja innostaa yleisöä, tutkia miten voidaan tehokkaasti organisoida työvoimaa torjuntatöihin sekä kokeilla erilaisia torjuntamenetelmiä tehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi.

  Hankkeen eri osapuolilla on erilaista asiantuntemusta ja edellytyksiä työn suorittamiseksi. Näin voidaan hankkeessa tutkia erilaisia tiedon levittämistapoja ja kommunikoida yleisön kanssa maiden eri osissa, joissa kielet, kulttuuri ja perinne poikkeavat toisistaan.

 • INSPECT-hankkeella on useampia tavoitteita.

  Ensiksi laaditaan kahdelle kohdelajille erilliset toimintasuunnitelmat, joita voidaan hyödyntää malleina muiden haitallisten vieraslajien torjunnassa.

  Toiseksi tiedotetaan, innostetaan ja aktivoidaan yleisöä.

  Viimeiseksi käynnistämme rajoja ylittävää yhteistyötä, joka jatkuu hankeen päättymisen jälkeen.

  Yleisön aktivoinnissa tavoittelemme pysyviä tuloksia, koska hankkeen aikana ei pystytä poistamaan kaikkia kasveja tavoitealueelta.

  Pitkäaikaisen suunnitelman tavoite on, että viranomaiset, kaupungit, kunnat, yhdistykset, maanomistajat ja yksityishenkilöt voisivat hyödyntää hankkeen tuloksia jatkuvassa työssä, jossa yleisön osallistuminen on ratkaiseva tekijä menestyksekkäässä torjuntatyössä.

Ajankohtaista

Yhteistyössä

Päivitetty: 14.10.2022