Yrityspalvelut Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa

InfologoPk-yrityksen rahoitusneuvonta:
puh. 0295 024 800
Aukioloaika ma-pe klo 9−15
[email protected]

 

​​​​​

Tehokasta tukea yrityksen ja liiketoiminnan kehittämiseen​​​​

Yrityksen kehittämisavustus

Tarvitseeko yrityksesi nostetta liiketoiminnan uudistumiseen tai kansainvälistymiseen? Kehittämisavustuksen avulla voimme tukea yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luoda parempia edellytyksiä liiketoiminnallesi.  

Myönnämme kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisinä painopisteinä on yritysten kansainvälistyminen sekä vihreää siirtymää edistävät toimenpiteet.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ohjelmakaudella 2021-2027.
Rahoituksella tuetaan pk-yritysten investointeja, kasvua ja kansainvälistymistä, sekä edistetään digitalisaatiota. Suomen hiilineutraalisuustavoitteen toteutumista puolestaan tuetaan rahoittamalla energiatehokkuutta ja kiertotaloutta edistäviä hankkeita.

Tutustu Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategiaan tästä.

Yritysten kehittämisavustuksen hakuilmoitus hakujaksolle 2.4.-31.5.2024:
EAKR Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Lisäksi on käytettävissä yrityksen kehittämisavustuksena myönnettävä kansallinen TKI-rahoitus:

Etelä- ja Länsi-Suomen alueen pienten yritysten (pieni yritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa​​​​​​) tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI) liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin, seuraavissa vaihtoehtoisissa tapauksissa:

 • Joko
  Ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten TKI-kehittämishankkeissa mukana ollut tai oleva pieni yritys. Poikkeustapauksessa avustus voidaan myöntää myös edellä mainitussa kehittämishankkeessa mukana olleelle tai olevalle keskisuurelle yritykselle silloin, kun yritys toimii pääosin vielä kotimarkkinoilla.
 • Tai
  Alle viisivuotias yritys. Yrityksen ikä lasketaan yrityksen rekisteröimisestä. Lisäksi edellytetään, että yritys ei ole jatkanut toisen yrityksen toimintaa eikä tuotetta ole kaupallistettu toisessa yrityksessä aiemmin eikä yritys ole syntynyt sulautumisen kautta. Poikkeuksena tilanne, jossa sulautuneet yritykset ovat alle viisivuotiaita. Mikäli yritys on osa konsernia, kaikkien konsernin yhtiöiden tulee olla rahoituksen päätöksentekohetkellä alle viisivuotiaita.

  Haku aluehallinnon asiointipalvelussa: sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut -> Yritysrahoitus

Yrityksen kehittämisavustus on pääsääntöinen ELYn tuki seuraavilla alueilla:

 • Vaasan keskustaajama ml. Runsor, Sepänkylä, Lintuvuori ja Stormossen
 • Kokkolan keskustaajama
 • Vikby
 • Pietarsaaren kaupunkialue
 • Pedersören Sandsund

Ennen hakemuksen jättämistä suosittelemme olemaan yhteydessä asiantuntijoihimme, jotta voimme kartoittaa yhdessä hankkeenne kannalta parhaimman tukivaihtoehdon ELYn yrityksen kehittämisavustuksen ja maaseudun yritysrahoituksen välillä.

​​​​Maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritystukia voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja, ja sitä kautta elinvoimaa maaseudulle. Yritystoiminnan alkuvaiheessa voit tehdä tuella kokeiluja tai ostaa asiantuntija-apua, jolla kehität esimerkiksi markkinointia tai yrityksesi tuotteita ja palveluja. Voit käyttää tukea myös olemassa olevan yrityksen omistajanvaihdoksen suunnitteluun. Jo toiminnassa oleva yritys voi hankkia tuella asiantuntija-apua tai tehdä investointeja.

Jokainen EU:n jäsenmaa on laatinut vuosille 2023-2027 CAP-suunnitelman, jolla yhteistä maatalouspolitiikkaa toteutetaan.
Alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa (PDF)

Tuen kohdentamisessa pääpaino on kasvavissa ja kehittyvissä yrityksissä sekä innovatiivisten ja kilpailukykyisten tuotteiden kehittämisessä.

Kuvaus maaseudun yritystukien suuntaamisesta rahoituskaudella 2023-2027 Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella (PDF, maaseutu.fi)

Voit lukea lisää tuen kohdistamisesta alueellamme maaseutu.fi/pohjanmaa-sivustolta.

Maaseuturahastosta voidaan myöntää rahoitusta:

 • Investointituki
  • Investoinnit yrityksen perustamiseen, kasvuun tai kehittymiseen (alle 50 hlö työllistävät maaseudulla sijaitsevat yritykset)
  • Maatalous- ja luonnontuotteiden jalostuksen investoinnit (alle 250 hlö työllistävät yritykset)
  • Uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden investoinnit
  • Maatilan maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan liittyviin investointeihin

Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

 • Investoinnin toteutettavuusselvitys
  Investoinnin toteuttamisvaihtoehtojen selvitys
 • Kehittämistuki
  • Tuotteiden, palveluiden, tuotantomenetelmien, teknologioiden ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen sekä muuta yritystoiminnan uudistumista edistäviin kehittämistoimiin
  • Tarkoitettu maaseudulla sijaitseville pienille yrityksille sekä pienille ja keskisuurille maataloustuotteita jalostaville yrityksille
 • Käynnistystuki
  Maatilalla harjoitettavaan maa- ja metsätalouden ulkopuoliseen uuden yritystoiminnan käynnistämiseen
 • Leader-rahoitus
  Pohjanmaan maakunnan alueella toimivat Leader-ryhmät Aktion Österbotten rf (Pohjanmaan rannikkoseutu + Kokkola) ja YHYRES-Kehittämisyhdistys ry (Kyrönmaa) ja Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella Pirityiset ry sekä Rieska-Leader ry (Kannus ja 6 Pohjois-Pohjanmaan kuntaa).
  • Maaseudun alle 5 henkilötyövuotta työllistävät mikroyritykset voivat hakea Leader-yritystukea investointeihin (prosentuaalinen tuki) sekä yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen (vakioidut kertakorvaukset)
  • Lisäksi tukea voi hakea maatalouden alkutuotannon kokeiluun (vakioitu kertakorvaus)

Maaseuturahaston yritysrahoitus tulee pääosin kohdentaa maaseutualueilla sijaitseville yrityksille. Vaasan ja Kokkolan kaupunkien keskustaajamat on rajattu maaseutuohjelman yritysrahoituksen ulkopuolelle. Vaasan keskustaajamaan kuuluvat myös Runsor ja Mustasaaren kunnan puolella sijaitsevat Sepänkylän, Lintuvuoren ja Stormossenin alueet.

Vikbyn teollisuusalueella Mustasaaressa sekä Pietarsaaren ja Pedersören (Sandsund) sisemmäksi ja ulommaksi kaupunkialueiksi määritellyillä alueilla käytetään ensisijaisesti ELYn kehittämisavustusta (ks. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) yllä).

Ennen hakemuksen jättämistä suosittelemme olemaan yhteydessä asiantuntijoihimme, jotta voimme kartoittaa hankkeenne kannalta parhaimman tukivaihtoehdon.

Maaseudun yritysrahoitus (ely-keskus.fi)

 

Yritysten kehittämispalvelut

ELY-keskusten Yritysten kehittämispalvelut lakkautettiin vuoden 2024 alusta hallitusohjelman mukaisesti.

 

Yhteystiedot

 • Mies hymyilee

  Tom Saksa | Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa
  Team Finland -koordinaattori
  puh. 0295 028 614

  ​​​​
  Hymyilevä henkilö

  Henna Henriksson | Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa
  yritysasiantuntija
  puh. 0295 056 224


  Team Finland -verkoston kehittäminen, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa


  Terhi Mäkinen
  Elinvoimapäällikkö
  Puh. 0295 028 595

   

  Sähköpostit:

 • Kuvan henkilö hymyilee

  Henrik Broman | Pohjanmaa
  puh. 0295 028 545

  Kuvan henkilö hymyilee

  Henrik Granqvist | Pohjanmaa
  puh. 0295 028 551 
   

  Kuvan henkilö hymyilee

  Irma Liedes | Keski-Pohjanmaa
  puh. 0295 024 530 
   

  Kuvan henkilö hymyilee

  Marika Suomalainen | Länsi-Suomi
  puh. 0295 028 630

   

  Sähköpostit:

 • Kuvan henkilö hymyilee

  Matias Smeds | Pohjanmaa
  puh. 0295 028 620 

  Kuvan henkilö hymyilee

  Peter Björkmark | Pohjanmaa
  puh. 0295 028 541

  Mies hymyilee

  Heikki Rautio | Keski-Pohjanmaa
  puh. 0295 028 612

   

  Sähköpostit:

Facebook-logoInstagram-logoLinkeIn-LogoELYn blogiX logoYoutube logo

Päivitetty: 16.04.2024