Pro Saaristomeri

Yhteistyötä rannikkoalueen ja koko Saaristomeren vesien tilan parantamiseksi

Pro Saaristomeri -ohjelmassa toteutetaan yhteistyötä

Rantakukka ja merellistä maisemaa.Saaristomeri on ainutlaatuinen meren ja saarten mosaiikki. Sen ekosysteemi on erityisen haavoittuva. Saaristomeren alueella asuu noin 33 000 vakinaista asukasta, ja alueella on lisäksi noin 21 000 kesäasuntoa. Myös lukematon määrä matkailijoita nauttii Saaristomeren ainutlaatuisesta luonnosta vuosittain. Tämän lisäksi valuma-alueella, jolta vedet tulevat jokia pitkin mereen, elää lähes 400 000 ihmistä. Saaristomeren ja sen valuma-alueen ihmistoiminta vaikuttaa merkittävästi alueen vesien tilaan, ja liiallisesta ravinnekuormituksesta johtuvalla rehevöitymisellä on paljon vaikutuksia ympäristön lisäksi myös alueen elinkeinoihin. Vesien tilan parantamiseksi tarvitaankin toimenpiteitä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Saaristomeren tilan parantaminen on ajankohtainen aihe osana koko Itämeren suojelua. Alueellisesti Saaristomeren tilan hyväksi tehtävä vesiensuojelutyö tukee kansainvälisiä vesien tilan parantamiseen liittyviä ohjelmia toteuttamalla mm. EU:n ja HELCOM:n tavoitteita ja suosituksia.

Tähän tarpeeseen on syntynyt Pro Saaristomeri -ohjelma. Ohjelman puitteissa on tehty rannikkoalueen ja vesien tilan parantamiseen tähtäävää yhteistyötä seitsemässä eri työryhmässä, joihin on liittynyt yli 100 toimijatahoa kansalaisjärjestöistä suuryrityksiin. Ohjelmassa ei ole muutamaan vuoteen ollut aktiivista toimintaa, mutta ohjelmaan liittyneet tahot ovat saaneet alueen vesiin liittyvää ajankohtaista informaatiota. Toimintaan voivat osallistua kaikki maakunnan vesien tilasta kiinnostuneet. Ohjelma toteuttaa toiminnassaan rannikkoalueiden yhtenäisen käytön ja hoidon periaatteita.

Päivitetty: 12.05.2022