Yrittäjän talousapu counselling service 0295 024 882

Yrittäjän talousapu logo

Entrepreneur, don’t be alone with your financial woes!

We provide confidential, independent and professional help, support and counselling, free of charge. Yrittäjän talousapu counsellors are experts of business finances and mending them. Contact us and we will help you find a way to reach the best possible outcome. To get started, give us a call or fill out the contact request form. Remember, there is no wrong time to reach out!

The phone service is open

Do not hesitate to contact us, if

 • you are worried about the profitability of your company
 • you are unable to pay your own salary
 • your bills are piling up
 • you are no longer able to pay back your loans and their interest
 • your amount of work or sales have decreased and you don’t know what to do
 • you would like to discuss the future of your business in general
 • you feel like you cannot cope with your financial issues on your own and are worried for your well-being.

During your first phone call, you will go over your situation with an expert. At the end of the call you will receive concrete instructions on what to do next. If necessary, you will also receive the contact information of a local expert in your area who can help handle your case and potentially find a mentor.

 

Guide for company’s financial difficulties and their prevention

Do you know how to identify your company's financial situation and choose the best solution? Get to know this guide:

 

Harmaahiuksinen nainen katsoo kameraan kädessään valokuvakamera. Tekstissä lukee

Yrittäjä, tule mukaan Yrittäjän talousavun ja Suomen Yrittäjien maksuttomiin koulutuksiin!

Käytännönläheisten koulutusten myötä opit muun muassa sopeuttamistoimista ja yrityksen lopettamisesta.

Tietoa yrittäjän taloudesta -sivulta löydät lisää tietoa ja materiaaleja yrityksen talouden ymmärtämiseen ja opiskeluun.

 

Yrittäjän talousapu counselling service

 • The Yrittäjän talousapu counselling service for entrepreneurs is a national service which provides assistance and counselling for small business owners and companies experiencing financial distress. The service consists of a national helpline and online service and supplementary regional services. Contacting us puts you in touch with our trained and experienced experts, and all of your discussions with them are absolutely confidential.

  The Yrittäjän talousapu counselling service is coordinated by the TE Customer Service Centre under the Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland. The service is being developed as part of the EU-wide Early Warning Europe system.

  • to help entrepreneurs recognise financial and payment difficulties
  • to direct entrepreneurs to seek help before it’s too late and avoid unnecessary bankruptcy and lost jobs
  • to guide businesses that are having temporary financial issues back on track towards growth
  • to provide instructions for ending an unprofitable business venture quickly and with as few additional expenses as possible
  • to influence general attitudes towards bankruptcy and failure
  • to strive to enable starting a new business.
 • Euroopan laajuinen Early Warning -toimintamalli rohkaisee yrittäjiä hakemaan apua ajoissa.
  Toimintamalli on lähtöisin Tanskasta, jossa se on ollut käytössä vuodesta 2007. Palvelun keskeisenä tavoitteena on rohkaista yrittäjiä hakemaan apua ajoissa, parantaa yrittäjien jaksamista ja uuden alun mahdollisuuksia sekä vaikuttaa yleiseen asenneilmapiiriin epäonnistumisia koskien. Tarkoituksena on varmistaa, että talous- ja maksuvaikeuksiin joutuneille yrittäjille olisi tarjolla riippumatonta, luottamuksellista ja maksutonta apua ja tukea.

  Toimintamallin käyttöönottoa EU:n jäsenmaissa tukee Early Warning Europe Network -yhteistyöverkosto, jonka toimintaan Suomi liittyi vuonna 2019. Yrittäjän talousavun puhelinpalvelu on toiminut jo vuodesta 2009, ja Early Warning -toiminnan avulla palvelua on saatu kehitettyä ja laajennettua verkkoon ja alueellisiin palveluihin.

  Taustalla on EU:ssa hyväksytty uudistettu maksukyvyttömyysdirektiivi ja direktiivi ennaltaehkäisevistä uudelleenjärjestelyistä ja veloista. Jälkimmäinen velvoittaa jäsenmaita ottamaan käyttöön yrittäjien maksukyvyttömyyttä ennaltaehkäiseviä toimia.

banneri jossa teksti.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Työ ja elinkeinoministeriö - Yrittäjät - Early Warning Europe

ely-updated 17.11.2023