Palvelut - Yrityskohtaiset asiantuntijapalvelut - ingressi

Utvecklingstjänster för företag

Företagsutvecklingstjänsterna är tjänster skapade för SMF-företagens behov som utvecklats under ledning av arbets- och näringsministeriet. Genom tjänsterna stöds företagens förnyelse, tillväxt, utveckling, sysselsättning samt kommersialisering av innovationer. Genom tjänsterna hjälper man också SMF-företag att förbereda sig inför omställningar och omvälvningar som beror på verksamhetsmiljön eller interna faktorer inom företaget.


Regional information


Genvägar

Mer information om Företagsytvecklingstjänster.