Ympäristö

Tietoa ympäristöön liittyvistä tehtävistä ja palveluista

Uutisia -Ympäristö

null Ympäristöasioiden asiakaspalvelu on lähellä asiakkaan arkea (Pirkanmaa)

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu on lähellä asiakkaan arkea (Pirkanmaa)

Onko mökkijärvessäni levää? Mitä teen pihassani kasvavalle jättiputkelle? Entä miten haen avustusta vesienkunnostushankkeeseen?

Ympäristöasioiden asiakaspalvelija työssään tietokoneella ja puhelinluurit korvilla. ​​​​​​​

Mm. näihin yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin on vastattu maaliskuusta 2013 lähtien ELY-keskusten valtakunnallisessa Ympäristöasioiden asiakaspalveluksessa.

Viime vuonna yhteydenottoja asiakaspalveluun tuli noin 18 500, joten kasvua viime vuoteen oli noin 70 % (11 000 yhteydenottoa vuonna 2019). Yhteydenotosta tuli puhelimitse 70 %, sähköpostilla 19 %, chatin kautta 10 % ja loput verkkopalautteina.  

Kesä on kiireisintä aikaa

Vuonna 2020 yhteydenoton syynä oli useimmilla asiakkailla avustuksiin tai maksatuksiin liittyvät kysymykset (36 % yhteydenotoista). Avustuksista erityisesti öljylämmityksen vaihtajille tarkoitettu avustus kiinnosti asiakkaita. Seuraavaksi eniten kysyttiin luvista ja ilmoituksista (19 %) sekä muista asioista 19 % (esim. asiantuntijan yhteystieto tai asiakirjapyyntö).

– Kesäisin asiakkaat ovat kiinnostuneita mm. vieraslajeista ja levätilanteesta, ja kesäkuukaudet ovatkin yleensä meillä kiireisintä aikaa, kertoo ympäristöasioiden asiakaspalvelun ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä toiminnosta vastuussa olevasta Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Kaavio: Mitä ympäristöasioista kysytään? 36 % avustukset ja maksatukset, 19 % lupa, 19 % muu asia, 10 % luonto ja lajit, 4 % jäte, 2 % kaavoitus ja asuminen.

Asiakastyytyväisuus on noussut edellisvuodesta

Asiakkaiden yhteydenottoihin vastaa kahdeksan ympäristöasioiden moniosaajaa. Asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti, ja kiireisestä vuodesta huolimatta asiakastyytyväisyys nousi edellisvuodesta. Asiakasyhteydenoton jälkeen tehtävän kyselyn mukaan chat-palvelussa 71 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun (edellisenä vuonna 64 %) ja puhelinpalvelun osalta 90 % arvioi palvelua arvosanalla 9 tai 10 (edellisenä vuonna 78 %).

– Olemme tyytyväisiä, että pystyimme palvelemaan asiakkaita hyvin kiireisestä syksystä huolimatta, toteaa yksikön päällikkö Ari Nygrén Pirkanmaan ELY-keskuksesta. 

Jatkuvaa toiminnan kehittämistä

Ympäristöasioiden asiakaspalvelun toimintaa on kehitetty laajasti yhteistyössä ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä muiden ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen kanssa. Uusimpana palveluun on liitetty vesi.fi-sivuston teemojen neuvonta sekä neuvonnan laajentaminen aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueen asioihin.

– Asiakaspalvelukeskuksen toimintaa on kehitetty koko sen toiminnan ajan, ja jatkossakin haluamme palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin, kiteyttää Nygrén.

Lisätietoja:

www.ely-keskus.fi/ymparistoasiakaspalvelu

Ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä
​​​​​​​Pirkanmaan ELY-keskus
​​​​​​​p. 0295 036 324
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo asiakkaita ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen hoitamissa ympäristöasioissa sekä vastaa yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin. Asiakaspalvelukeskus opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo verkkopalvelun käytössä (ymparisto.fi, ely-keskus.fi, avi.fi, vesi.fi) ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin. Palvelusta vastaa Pirkanmaan ELY-keskus.

Ympäristöasiakaspalvelu

0295 020 900 (pvm/mpm)

ma-pe 9-16

Lue lisää asiakaspalvelusta

Tuulivoimaneuvonta

Asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille 0295 023 044

Lue lisää neuvonnasta

Levätilanne

Ajankohtainen levätilanne: Valtakunnallinen leväkatsaus julkaistaan torstaisin kesä-elokuussa.

Siirry palveluun

Muualla verkossa