Ympäristö

Tietoa ympäristöön liittyvistä tehtävistä ja palveluista

Uutisia -Ympäristö

null Valmisteilla opas numeeristen mallien hyödyntämisestä teollisuuslaitosten ympäristövaikutusten arvioinnissa

Valmisteilla opas numeeristen mallien hyödyntämisestä teollisuuslaitosten ympäristövaikutusten arvioinnissa

Kainuun ELY-keskuksen koordinoimassa ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa laaditaan opas erilaisten mallinnustarkastelujen hyödyntämiseen ja tulkintaan teollisuuslaitosten päästöjen ja ympäristövaikutusten arvioinnissa YVA- ja lupamenettelyissä. Opas valmistuu loppuvuodesta 2022.

Oppaan tavoitteena on parantaa YVA-selostusten ja lupahakemusten laatua sekä tukea ja sujuvoittaa YVA- ja lupamenettelyjä tuomalla mallinnusten hyödyntämiseen ja tulkintaan liittyvä paras tieto viranomaisten, toiminnanharjoittajien ja konsulttien saataville.

Opas tarjoaa tietoa miten, milloin ja kuinka kattavasti teollisissa hankkeissa tulisi mallintaa toiminnasta aiheutuvien päästöjen (melu, vesi, pöly, ilma, haju) leviämistä ja niistä muodostuvia ympäristövaikutuksia. Oppaassa käsitellään mallinnusprosesseja, mallinnusten tietotarpeita, virhelähteitä ja epävarmuuden arviointia sekä mallinnustulosten ja epävarmuuden kuvaamista laadittavissa asiakirjoissa.

Lue lisää:

Valmisteilla opas numeeristen mallien hyödyntämisestä teollisuuslaitosten ympäristövaikutusten arvioinnissa (ELY-keskuksen tiedote 22.12.2021)

Ympäristöasiakaspalvelu

0295 020 900 (pvm/mpm)

ma-pe 9-16

Lue lisää asiakaspalvelusta

Tuulivoimaneuvonta

Asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille 0295 023 044

Lue lisää neuvonnasta

Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Lupaneuvontaa uusiutuvan energian tuotantoa suunnitteleville

0295 020 920

ma–pe klo 9–16

Lue lisää neuvonnasta

Muualla verkossa