Ympäristö

Tietoa ympäristöön liittyvistä tehtävistä ja palveluista

Uutisia -Ympäristö

null Tietoisku vesiensuojelun tehostamisohjelmasta Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (Pohjalaismaakunnat)

Tietoisku vesiensuojelun tehostamisohjelmasta Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (Pohjalaismaakunnat)

 

Vesistökunnostusten avustushausta järjestettiin tietoisku 26.10.2021 klo 13─15 etäyhteydellä.

 

Ohjelma:

 • Vesiensuojelun tehostamisohjelman yleisesittely (Ryhmäpäällikkö Vincent Westberg, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)
 • Kunnostushankkeen askelmerkit (Vesienhoidon asiantuntija Riku Palo, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)
 • Paikallisia esimerkkejä vesien kunnostamisesta ja kunnostamistarpeista (Suunnittelija Ella Oksa, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)
 • Käytännön hakuvinkkejä ja haun aikataulu (Vesienhoidon asiantuntija Helena Puro, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)
 • Loppukeskustelu

Hakuaika

Vuonna 2022 myönnettävien avustusten hakuaika on 18.10. – 30.11.2021.

Vesiensuojeluhankkeisiin on ohjattu historiallisen suuri panostus Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta ja vuodelle 2022 myönnettävien avustusten haku on auki 18.10.─30.11.2021. Ohjelman avustuksilla tuetaan muun muassa rehevien järvien ja merenlahtien sekä virtavesien tilaa parantavia vesien kunnostushankkeita sekä lajien säilymisen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeitä vesien kunnostushankkeita. Avustusta voi hakea esim. kunta, rekisteröitynyt yhdistys, osakaskunta, kalatalousalue, vesilain mukainen yhteisö tai muu yhteisö. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää muun muassa hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin. Avustettavien hankkeiden arvioinnissa painotetaan muun muassa seuraavia:

 • Toimenpiteen tarve on tunnistettu vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa
 • Hankkeen suunnittelu tai toteuttaminen voidaan käynnistää viivytyksettä
 • Toimenpiteillä saavutetaan merkittäviä sosiaalisia hyötyjä ja ne palvelevat mahdollisimman laajasti alueen asukkaita ja virkistyskäyttäjiä
 • Hankkeen muu rahoitus on varmistettu
 • Hankkeen tulokset ja kokemukset ovat hyödynnettävissä muissa kohteissa tai että se hyödyntää muiden hankkeiden tuloksia
 • Toteutushankkeen esitys sisältää hankkeen vaikutusten seurantasuunnitelman

Lisätietoja:

 • Etelä-Pohjanmaa: vesienhoidon asiantuntija Riku Palo, puh. 0295 027 414
 • Pohjanmaa: vesienhoidon asiantuntija Helena Puro, puh. 0295 027 029
 • Keski-Pohjanmaa: vesitalousasiantuntija Marko Aalto, puh. 0295 027 971
 • Vesistöjen kunnostusryhmän ryhmäpäällikkö Vincent Westberg puh. 0295 027 932

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Linkit

Ympäristöasiakaspalvelu

0295 020 900 (pvm/mpm)

ma-pe 9-16

Lue lisää asiakaspalvelusta

Tuulivoimaneuvonta

Asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille 0295 023 044

Lue lisää neuvonnasta

Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Lupaneuvontaa uusiutuvan energian tuotantoa suunnitteleville

0295 020 920

ma–pe klo 9–16

Lue lisää neuvonnasta

Muualla verkossa