Ympäristö

Tietoa ympäristöön liittyvistä tehtävistä ja palveluista

Uutisia -Ympäristö

null Nyt on aika hakea ympäristöalan ja kalatalouden avustuksia

Nyt on aika hakea ympäristöalan ja kalatalouden avustuksia

ELY-keskuksista voi hakea 30.11.2020 asti ympäristöalan ja kalatalouden avustuksia eri tarkoituksiin. Haettavissa on muutama aivan uusi avustus:

 • avustukset haitallisten vieraslajien hallintaan
 • avustukset maa- ja metsätalouden vesienhallintaan
 • avustukset kuntien lähivirkistysalueiden kunnostukseen ja kehittämiseen

Lisäksi avustusta voi hakea aiempien vuosien tapaan:

 • rakennusperinnön hoitoon,
 • saariston ympäristönhoitoon,
 • pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimiseen,
 • vesistökunnostusten sekä vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen,
 • vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön,
 • kalataloudellisiin kunnostuksiin,
 • tunturialueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan ja
 • ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeisiin.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Osa hakuprosesseista on keskitetty tiettyihin ELY-keskuksiin, mutta kaikkia avustuksia voi hakea kaikkialta Suomesta. Tarkempia tietoja avustuksista ja niiden hakemisesta löydät verkkosivuiltamme:

Avustuksia öljylämmityksestä luopumiseen voi hakea jatkuvan haun tapaan niin kauan kuin määrärahaa riittää. Samoin avustukset vaelluskalakantojen elvyttämishankkeiden toteuttamiseen ovat haettavissa vuoden 2021 loppuun tai kunnes määrärahat on käytetty. Korvauksia rauhoitettujen lajien tänä vuonna aiheuttamista vahingoista täytyy hakea pääsääntöisesti vuoden loppuun mennessä. Myös näistä löydät lisätietoja rahoitussivuiltamme.

Ympäristöasiakaspalvelu

0295 020 900 (pvm/mpm)

ma-pe 9-16

Lue lisää asiakaspalvelusta

Tuulivoimaneuvonta

Asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille 0295 023 044

Lue lisää neuvonnasta

Levätilanne

Ajankohtainen levätilanne: Valtakunnallinen leväkatsaus julkaistaan torstaisin kesä-elokuussa.

Siirry palveluun

Muualla verkossa