Ympäristö

Tietoa ympäristöön liittyvistä tehtävistä ja palveluista

Uutisia -Ympäristö

null Virtaa vesistökunnostukseen – vesistökunnostuksen rahoitushaku alkaa 15.10.2020

Virtaa vesistökunnostukseen – rahoitushaku alkaa 15.10.2020

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta voi hakea rahoitusta hankkeille, joilla parannetaan vesien ja vesiympäristön tilaa sekä vahvistetaan vesistökunnostajien yhteistyötä. Rahoitusta on tarjolla 4 miljoonaa euroa. Haku päättyy 30.11.2020.

Vesistöt tarvitsevat kunnostajia, ja kunnostajat tarvitsevat sekä tietoa että rahaa. Vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tukea vesistökunnostajien tärkeää työtä ja kutsua mukaan uusia tekijöitä. Kaikilla toimilla kaikissa vesistöissä ja niiden valuma-alueilla on merkitystä.

Vesistökunnostus hyödyttää koko kuntaa asukkaista yrityksiin

Vesistöjen tila vaikuttaa merkittävästi niin luonnon kuin ihmisten hyvinvointiin. Hyväkuntoiset vesistöt vahvistavat koko seutukunnan elinvoimaa. Kunnilla on tärkeä rooli paikallisten kunnostustoimijoiden ja -hankkeiden tukemisessa  sekä paikallisten vesistöjen arvostuksen nostamisessa.

Lue lisää

Ympäristöasiakaspalvelu

0295 020 900 (pvm/mpm)

ma-pe 9-16

Lue lisää asiakaspalvelusta

Tuulivoimaneuvonta

Asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille 0295 023 044

Lue lisää neuvonnasta

Levätilanne

Ajankohtainen levätilanne: Valtakunnallinen leväkatsaus julkaistaan torstaisin kesä-elokuussa.

Siirry palveluun

Muualla verkossa