Hyppää sisältöön

Ympäristö

Tietoa ympäristöön liittyvistä tehtävistä ja palveluista

Uutisia -Ympäristö

null Maa- ja metsätalouden kestävän vesienhallinnan avustushaku on käynnissä

Maa- ja metsätalouden kestävän vesienhallinnan avustushaku on käynnissä

Uuden avustuksen tavoitteena on parantaa maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiä sekä ilmasto- ja ympäristökestävyyttä muuttuvissa olosuhteissa. Vuosina 2021–2022 toteutettavien hankkeiden avustamiseen on käytössä noin 3 miljoonaa euroa. Avustukset ovat haettavissa 15.10.-30.11.2020.

Hakuohjeet

 

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalaista avustusta voidaan myöntää hankkeille, joilla edistetään valuma-aluetasoista vesienhallintaa, vähennetään vesistöihin päätyvää kuormitusta, parannetaan maa- ja metsätalouden vesitalouden ilmastokestävyyttä sekä lisätään luonnonmukaisten vesienhallintamenetelmien käyttöönottoa.

Avustusta voidaan myöntää myös uusien toimintamallien ja ratkaisujen kehittämiseen maa- ja metsätaloussektoreiden väliselle yhteistyölle vesienhallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Avustettavat hankkeet voivat olla paikallisia kokeiluja tai alueellisia yhteistyöhankkeita. 

 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Johtava vesitalousasiantuntija Eeva Nuotio, p. 0295 028 025, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Johtava vesitalousasiantuntija Anne-Mari Rytkönen,  p. 0295 038 083, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

     

 

 

 

 

Ympäristöasiakaspalvelu

0295 020 900 (pvm/mpm)

ma-pe 9-16

Lue lisää asiakaspalvelusta

Tuulivoimaneuvonta

Asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille 0295 023 044

Lue lisää neuvonnasta

Levätilanne

Ajankohtainen levätilanne: Valtakunnallinen leväkatsaus julkaistaan torstaisin kesä-elokuussa.

Siirry palveluun

Muualla verkossa