Ympäristö

Tietoa ympäristöön liittyvistä tehtävistä ja palveluista

Uutisia -Ympäristö

null Hämeen ELY-keskus puoltaa HTM Yhtiöt Oy:n Heinolan kalankasvatuslaitoksen ympäristölupahakemusta (Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskus puoltaa HTM Yhtiöt Oy:n Heinolan kalankasvatuslaitoksen ympäristölupahakemusta (Päijät-Häme)

HTM Yhtiöt Oy suunnittelee kiertovesitekniikkaan perustuvan kalankasvatuslaitoksen rakentamista Heinolan Sahanniemeen. Suunnitelman mukaan kalankasvatuslaitos tulee ottamaan vettä Jyrängönvirrasta ja laitoksen prosessissa syntyvä jätevesi johdetaan oman esikäsittelyn jälkeen Heinolan kaupungin jätevedenpuhdistamolle, josta puhdistetut jätevedet puretaan takaisin Jyrängönvirtaan.

HTM Yhtiöt Oy on hakenut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ympäristölupaa kalankasvatuslaitokselle. Hämeen ELY-keskus on antanut hakemuksesta lausuntonsa. ELY-keskus puoltaa HTM Yhtiöt Oy:n ympäristölupahakemusta kalankasvatuslaitoksen rakentamisesta Heinolan Sahanniemeen. Hämeen ELY-keskus edellyttää kuitenkin lausunnossaan, että laitoksen tuotanto ja jätevesikuormitus tulee rajoittaa sellaiseksi, että Heinolan kaupungin jätevedenpuhdistamo pystyy vastaanottamaan ja käsittelemään häiriöttä kalankasvatuslaitoksen jätevedet. Yhtiön tulee lisäksi laatia suunnitelma laitoksen toimintaan liittyvien ympäristöriskien hallitsemiseksi. Ympäristöluvassa tulee antaa myös riittävät määräykset päästöjen ja ympäristövaikutusten tarkkailusta.

Ympäristöasiakaspalvelu

0295 020 900 (pvm/mpm)

ma-pe 9-16

Lue lisää asiakaspalvelusta

Tuulivoimaneuvonta

Asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille 0295 023 044

Lue lisää neuvonnasta

Levätilanne

Ajankohtainen levätilanne: Valtakunnallinen leväkatsaus julkaistaan torstaisin kesä-elokuussa.

Siirry palveluun

Muualla verkossa