Ympäristö

Tietoa ympäristöön liittyvistä tehtävistä ja palveluista

Uutisia -Ympäristö

null Hämeen ELY-keskus puoltaa Finnforel Oy:n ympäristölupahakemusta (Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskus puoltaa Finnforel Oy:n ympäristölupahakemusta (Päijät-Häme)

Finnforell Oy suunnittelee Hollolan Hatsinassa sijaitsevan kalankasvatuslaitoksensa toiminnan laajentamista ja laitoksen muuttamista kiertovesilaitokseksi. Nykyisin laitoksella kasvatetaan kirjolohen poikasia altaissa noin 15 tonnia vuodessa. Uudessa laitoksessa on tarkoitus kasvattaa kalanpoikasia noin 50 tonnia vuodessa sekä emokaloja noin 30 tonnia vuodessa. Laitos muutetaan käyttämään kiertovesitekniikkaa, jolla tuotantoa voidaan tehostaa, jätevedenkäsittelyä parantaa ja kasvatusolosuhteita nykyisestään parantaa. Laitoksen muutostyöt on tarkoitus aloittaa ensi vuonna.

Finnforel Oy on hakenut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta lupaa toimintansa muuttamiseen suunnitellulla tavalla. Hämeen ELY-keskus on antanut hakemuksesta lausuntonsa. ELY-keskus puoltaa Finnforel Oy:n ympäristölupahakemusta Hatsinan kalankasvatuslaitoksen muuttamisesta kiertovesilaitokseksi ja tuotannon laajentamisesta edellyttäen, että laitoksen ravinnekuormitus Vesijärveen ei kasva.

Ympäristöasiakaspalvelu

0295 020 900 (pvm/mpm)

ma-pe 9-16

Lue lisää asiakaspalvelusta

Tuulivoimaneuvonta

Asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille 0295 023 044

Lue lisää neuvonnasta

Levätilanne

Ajankohtainen levätilanne: Valtakunnallinen leväkatsaus julkaistaan torstaisin kesä-elokuussa.

Siirry palveluun

Muualla verkossa