Ympäristö

Tietoa ympäristöön liittyvistä tehtävistä ja palveluista

Uutisia -Ympäristö

null Evijärven happitilannetta pyritään parantamaan ”pulssittamalla” ja ilmastimen avulla (Etelä-Pohjanmaa)

Evijärven happitilannetta pyritään parantamaan ”pulssittamalla” ja ilmastimen avulla (Etelä-Pohjanmaa)

 

Evijärven happitilanteen parantamiseksi on vuodesta 2005 lähtien tehty alkutalvella Evijärven vedenpinnan ”pulssittamista”. Nopealla vedenpinnan laskulla ja nostolla pyritään parantamaan Evijärven lahtialueiden ja ulapan veden vaihtuvuutta. Tammikuun puolivälin paikkeilla vedenpintaa pyritään laskemaan noin 10–20 cm kahden viikon aikana ja sen jälkeen pinta nostetaan takaisin tavoitevyöhykkeen ylärajan tuntumaan.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut Evijärven vedenpinnan laskun viikolla 2 lisäämällä Evijärvestä lähtevää juoksutusta. Laskuvaihe jatkuu parin viikon ajan. Normaalisti maaliskuun alussa pyritään vedenpinnan nosto ja lasku uusimaan noin 5–10 cm muutoksella. Evijärvellä pyritään tekemään myös säännöstelyluvan mukainen kevätalennus huhtikuun alkuun mennessä, jotta saadaan tilaa sulamisvesille. Kevätalennuksen suuruus on noin 20 cm verrattuna kesävedenpintaan.

Evijärven happitilannetta pyritään parantamaan myös ilmastamalla vettä talvisin Inanlahdella vedenkierrättimen avulla. ELY-keskus pyrkii asentamaan vedenkierrättimen Rusiskaansalmen sillan kohdalle tänä talvena viikolla 7. Ilmastus heikentää jäätä Inansaaren siltojen ja Hyöpakanselän salmen alueella. Alue merkitään varoitusmerkeillä ennen vedenkierrättimen asentamista.

Ympäristöasiakaspalvelu

0295 020 900 (pvm/mpm)

ma-pe 9-16

Lue lisää asiakaspalvelusta

Tuulivoimaneuvonta

Asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille 0295 023 044

Lue lisää neuvonnasta

Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Lupaneuvontaa uusiutuvan energian tuotantoa suunnitteleville

0295 020 920

ma–pe klo 9–16

Lue lisää neuvonnasta

Muualla verkossa