Ympäristö

Tietoa ympäristöön liittyvistä tehtävistä ja palveluista

Uutisia -Ympäristö

null Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut oikaisukehotuksen Pietarsaaren Kuusisaaren asemakaavasta (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut oikaisukehotuksen Pietarsaaren Kuusisaaren asemakaavasta (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt oikaisukehotuksen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, joka koskee kortteleita 36-3 ja 36-6 sekä suunnittelualueeseen kuuluvia kaavoittamattomia alueita Pietarsaaren Kuusisaaressa.


Pietarsaaren kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 6.2.2023 otsikossa mainitun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, jossa alueelle on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan ja varastoivan laitoksen (TY-KT-2/kem).


Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt asemakaavan hyväksymispäätöksestä oikaisukehotuksen, koska asemakaavassa ei ole riittävällä tavalla rajoitettu TY-KT-2/kem korttelialueen tulevaa käyttötarkoitusta tai toiminnan laajuutta.


Esitetyssä muodossa asemakaavamääräys mahdollistaa alueelle sijoitettavan toimintoja, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia läheisen pientaloalueen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen sekä kortteliin rajoittuvan kosteikon/vesialueen tilaan.

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Carina Ahlvik-Fors, puh. 0295 027815
carina.ahlvik-fors@ely-keskus.fi

 

Ympäristöasiakaspalvelu

0295 020 900 (pvm/mpm)

ma-pe 9-15

Lue lisää asiakaspalvelusta

Tuulivoimaneuvonta

Asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille 0295 023 044

Lue lisää neuvonnasta

Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Lupaneuvontaa uusiutuvan energian tuotantoa suunnitteleville

0295 020 920

ma–pe klo 9–16

Lue lisää neuvonnasta

Oikopolut
Muualla verkossa