Ympäristö

Tietoa ympäristöön liittyvistä tehtävistä ja palveluista

Uutisia -Ympäristö

null ELY-keskusten vesihuoltotehtävät on keskitetty 1.1.2022 alkaen Etelä-Savon ELY-keskukseen (Kainuu)

ELY-keskusten vesihuoltotehtävät on keskitetty 1.1.2022 alkaen Etelä-Savon ELY-keskukseen (Kainuu)

Tavoitteena on vahvistaa ELY-keskusten vesihuoltotehtävien yhtenäistä johtamista ja toimintatapoja sekä turvata alueiden tasapuolinen palvelu. Muutos on osa kansallista vesihuoltouudistusta, joka etsii ratkaisuja vesihuoltoalan haasteisiin.

Keskittäminen koskee maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa olevia vesihuoltotehtäviä kuten:

  • vesihuoltolain mukaista valvontaa
  • asiantuntijapalvelua
  • muita vesihuollon viranomaistehtäviä

Muutos ei koske jätevedenpuhdistamoiden lupavalvontaa, tai pohjavedensuojelun viranomaistehtäviä tai niihin liittyviä asiantuntijatehtäviä.

ELY-keskusten yhteistyö alueiden toimijoiden kanssa jatkuu ennallaan. Myös käynnissä olevat ja suunnitellut yhteistyöhankkeet jatkuvat normaalisti. Monipaikkaisessa työskentelyssä hyödynnetään ELY-keskusten vesihuoltoasiantuntijoiden paikallisasiantuntemus. Yhteydet alueellisiin ja paikallisiin sidosryhmiin säilyvät vahvana myös jatkossa, eivätkä asiantuntijoiden sijoituspaikat muutu.

Uuden vesihuoltopalvelut-yksikön päälliköksi on valittu Jyrki Lammila.

Jyrki Lammilan yhteystiedot:

Jyrki Lammila
Vesihuoltopäällikkö
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
p. 0295 022 890

Vesihuoltolain perusteella pyydettävät lausuntopyynnöt pyydetään jatkossa toimittamaan Etelä-Savon ELY-keskuksen kirjaamoon:

Vesihuoltopalvelut-yksikkö
Etelä-Savon ELY-keskus
kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi

Vesihuoltotehtäviä Kainuussa hoitaa vesitalousasiantuntija Timo Piirainen.
Kainuun ELY-keskus
Ympäristö ja luonnonvarat/Ympäristön kehittäminen-yksikkö
p.0295023877
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ympäristöasiakaspalvelu

0295 020 900 (pvm/mpm)

ma-pe 9-16

Lue lisää asiakaspalvelusta

Tuulivoimaneuvonta

Asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille 0295 023 044

Lue lisää neuvonnasta

Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Lupaneuvontaa uusiutuvan energian tuotantoa suunnitteleville

0295 020 920

ma–pe klo 9–16

Lue lisää neuvonnasta

Muualla verkossa