Ympäristö

Tietoa ympäristöön liittyvistä tehtävistä ja palveluista

Uutisia -Ympäristö

null ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen maksulliset suoritteet vuonna 2022

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen maksulliset suoritteet vuonna 2022

ELY-keskuksille kaksi uutta maksua

ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvaratehtäviin lisättiin yksi uusi maksullinen suorite, joka koskee sataman jätehuolto-suunnitelman hyväksymistä.

Uutena ELY-keskuksille tulee myös eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvonnan uusintatarkastuksesta perittävä maksu.

ELY-keskuksilta poistuvia maksuja ja muita muutoksia

Vesiliikennelain (782/2019) 101 §:ssä tarkoitettua kieltoa tai rajoitusta koskevat päätökset ovat siirtyneet 1.6.2020 voimaan tulleen vesiliikennelain uudistuksen myötä ELY-keskukselta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin päätettäviksi. Näin ollen vesiliikennelakia koskevat maksut on poistettu asetuksesta.

ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvaratehtävien suoritteista poistettiin yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi määrätyn rakennus- ja toimenpidekiellon jatkamista koskeva maksu.

Lisäksi ELY-keskusten tienpidon ja muun liikenteen suoritteisiin tehtiin pieniä muutoksia.

Maksutaulukko (pdf, tem.fi)

Lisätietoja:

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen maksulliset suoritteet vuonna 2022 (Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 22.12.2021)

Ympäristöasiakaspalvelu

0295 020 900 (pvm/mpm)

ma-pe 9-16

Lue lisää asiakaspalvelusta

Tuulivoimaneuvonta

Asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille 0295 023 044

Lue lisää neuvonnasta

Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Lupaneuvontaa uusiutuvan energian tuotantoa suunnitteleville

0295 020 920

ma–pe klo 9–16

Lue lisää neuvonnasta

Muualla verkossa