Ympäristö

Tietoa ympäristöön liittyvistä tehtävistä ja palveluista

Uutisia -Ympäristö

null Avustuksia haettavissa kalataloudellisiin kunnostuksiin Järvi-Suomessa

Avustuksia haettavissa kalataloudellisiin kunnostuksiin Järvi-Suomessa

Järvi-Suomen virtavesien kalataloudellisiin kunnostuksiin sekä vaellusesteiden poistamisen suunnitteluun, lupamaksuihin ja toteuttamiseen on haettavissa avustuksia 30.11.2021 saakka. Erityisesti virtavesien kunnostukseen on tarkoitettu harkinnanvaraiset valtionavustukset kalataloudellisiin kunnostuksiin. Hankkeilla pyritään vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen.

Avustus on haettavissa 18.10. – 30.11.2021. Kalataloudellisten kunnostusten avustushaku on keskitetty kolmeen ELY-keskukseen. Pohjois-Savon ELY-keskukseen tulee toimittaa Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.

Avustus kalataloudellisiin kunnostushankkeisiin

Jatkuva haku nousuesteiden ohittamiseen ja poistamiseen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskus) myöntävät valtionavustuksia vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamista edistäviin hankkeisiin, hallitusohjelman vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSUn toimeenpanoon. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myönnetään maa- ja metsätalousministeriön ELY-keskuksille osoittamien määrärahojen puitteissa.

Tukea myönnetään erityisesti vaelluskalojen kulkua edistäviin toimenpiteisiin, kuten vaellusesteiden poistamiseen ja kalojen alasvaelluksen mahdollistaviin ratkaisuihin. Laajoissa ja pitkäkestoisissa hankkeissa avustusta voi saada usealle vuodelle ja avustusta voi hakea myös vaiheittain. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka kuuluvat kansallisen kalatiestrategian kärkikohteisiin.

Avustushaku on keskitetty kolmeen ELY-keskukseen. Pohjois-Savon ELY-keskukseen tulee toimittaa Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vaelluskalakantojen elvyttämishankkeiden toteuttamiseen

Lisätietoja:

  • Teemu Hentinen p. 029 5024 037 Pohjois-Savon ELY-keskus
  • Markus Huolila p. 0295 023 541, Pohjois-Savon ELY-keskus

Ympäristöasiakaspalvelu

0295 020 900 (pvm/mpm)

ma-pe 9-16

Lue lisää asiakaspalvelusta

Tuulivoimaneuvonta

Asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille 0295 023 044

Lue lisää neuvonnasta

Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Lupaneuvontaa uusiutuvan energian tuotantoa suunnitteleville

0295 020 920

ma–pe klo 9–16

Lue lisää neuvonnasta

Muualla verkossa