Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
Yksityisluonteisten jääteiden avustaminen ingressi

Yksityisluonteisten jääteiden avustaminen

Yksityisluonteisten jääteiden avustusta voi hakea ELY-keskukselta. Avustusta maksetaan hyväksyttävien, toteutuneiden kustannusten perusteella avustuspäätöksessä esitetyn avustusprosentin enimmäismäärän mukaan ja avustus on harkinnanvaraista.

Avustuksen maksuhakemus toimitetaan jälkikäteen viimeistään sen vuoden toukokuun loppuun mennessä, jolloin em. työtä on tehty. Avustusta voidaan maksaa siltä ajalta, jolloin yksityisluonteisen jäätien kunnossapidon voidaan katsoa muodostavan korvaavan vaihtoehdon yhteysalusliikenteelle. Avustus on tarkoitettu niille reiteille tai reitinosille, joihin on aikataulun mukaista Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tilaamaa yhteysalusliikennettä.

Lisätietoa:


Alueellista tietoa


Päivitetty: 03.05.2022