Työvoiman liikkuvuus Euroopassa

Monikulttuuristen työyhteisöjen kehittämiskumppani

Toimiva monimuotoinen työyhteisö -koulutuksella parempaa vuorovaikutusta ja viestintääkuvituskuva: hymyilevä mies

Toimiva monimuotoinen työyhteisö -koulutus on tarkoitettu yrityksille, joissa työskentelee eri kieli- ja kulttuuritaustaisia henkilöitä. Koulutuksen avulla voidaan esimerkiksi parantaa vuorovaikutusta ja viestintää kansainvälisessä työyhteisössä, tukea ulkomaalaistaustaisen henkilöstön perehdyttämistä, helpottaa uuden työntekijän asettautumista työhön sekä antaa uusia välineitä monimuotoisuuden johtamiseen.

Koulutuksen sisältö suunnitellaan työyhteisön tarpeet huomioiden, joten se tukee koko henkilöstöä. Kulttuurinen ymmärrys lisääntyy ja toimintatavat yhtenäistyvät. Koulutuksen tuloksina yritys saa konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja sekä ohjausta ja neuvontaa monimuotoisen työyhteisön toiminnan tueksi.

Koulutus auttaa työnantajaa:

  •     edistämään työyhteisön kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja viestintää,
  •     helpottamaan ulkomaisten työntekijöiden asettautumista,
  •     tukemaan työnantajaa ulkomaisten työntekijöiden perehdyttämisessä,
  •     lisäämään yrityksen kansainvälistymisvalmiuksia tai vaikkapa
  •     nostamaan esimiesten osaamista moninaisen työyhteisön johtamisessa.

Kokeneilla kouluttajilla on osaamista työyhteisöjen koulutuksesta haastavissakin tilanteissa. Kouluttaja kartoittaa aluksi yrityksen lähtötilanteen ja tarpeet. Kartoituksen perusteella räätälöidään koulutuksen sisältö, tavoitteet ja kesto.

@EURESfin

Katso video