Työvoiman liikkuvuus Euroopassa

Monikulttuuristen työyhteisöjen kehittämiskumppani

Lyhyesti hankkeesta

Työ- ja elinkeinohallinto vahvistaa työnantajille, yrityksille ja työnhakijoille tarkoitettuja eurooppalaisen liikkuvuuden palveluita vuosina 2014 – 2020 toteutettavalla Työvoiman liikkuvuus Euroopassa ESR-hankkeella. Hanke jatkuu 31.12.2021 saakka.

Tärkeimpinä päämäärinä on turvata osaavan työvoiman saatavuutta ja edistää työvoiman liikkuvuutta Suomesta Eurooppaan ja Euroopasta Suomeen. Näitä päämääriä edistetään kehittämällä palveluita yritysten ja henkilöasiakkaiden kansainvälistymistä tukeviksi, kytkemällä palveluita muihin yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukeviin palveluihin, sekä lisäämällä tunnettuutta, tuloksellisuutta ja erityisesti vaikuttavuutta.

Lisää tuloksia ja vaikuttavuutta julkisille eurooppalaisen työnvälityksen palveluille

Tutkimusten mukaan julkisia eurooppalaisen työnvälityksen (EURES) palveluita ei tunneta suomalaisten työnantajien eikä työnhakijoiden keskuudessa juurikaan. Sen vuoksi myös palveluiden käyttäjien määrä on melko vähäinen. Palveluita käyttäneet pitävät niitä kuitenkin hyödyllisinä, tarpeellisina ja laadukkaina.

Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR)-hanke suuntaa kehittämistoimia vuosina 2017 - 2020 palvelujen markkinointiin, jotta työnantajat - ja samalla myös työnhakijat - tuntisivat niiden tuomat mahdollisuudet huomattavasti paremmin ja käyttäisivät näitä asiakkaalle lisäarvoa tuottavia palveluita entistä enemmän. Samalla muotoillaan EURES-palveluita ja teemme kokeiluja uusista palveluista ja palvelumalleista.

Logoja: Euroopan unioni (Euroopan sosiaalirahasto), Vipuvoimaa EU:lta, ELY-keskus, TE-palvelut, EURES