@EURESfin

Kansainvälinen työyhteisö -valmennuksella parempaa vuorovaikutusta ja viestintääkuvituskuva: hymyilevä mies

 

Kansainvälinen työyhteisö -valmennus on tarkoitettu yrityksille, joissa työskentelee eri kieli- ja kulttuuritaustaisia henkilöitä. Valmennuksen avulla voidaan esimerkiksi parantaa vuorovaikutusta ja viestintää kansainvälisessä työyhteisössä, tukea ulkomaalaistaustaisen henkilöstön perehdyttämistä, helpottaa uuden työntekijän asettautumista työhön sekä antaa uusia välineitä monimuotoisuuden johtamiseen.


Valmennuksen sisältö suunnitellaan työyhteisön tarpeet huomioiden, joten valmennus tukee koko henkilöstöä. Kulttuurinen ymmärrys lisääntyy ja toimintatavat yhtenäistyvät. Valmennuksen tuloksina yritys saa konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja sekä ohjausta ja neuvontaa monimuotoisen työyhteisön toiminnan tueksi.

Valmennus auttaa työnantajaa:

  •     edistämään työyhteisön kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja viestintää,
  •     helpottamaan ulkomaisten työntekijöiden asettautumista,
  •     tukemaan työnantajaa ulkomaisten työntekijöiden perehdyttämisessä,
  •     lisäämään yrityksen kansainvälistymisvalmiuksia tai vaikkapa
  •     nostamaan esimiesten osaamista moninaisen työyhteisön johtamisessa.


Kokeneilla valmentajilla on osaamista työyhteisöjen valmentamisesta haastavissakin tilanteissa. Valmentaja kartoittaa aluksi yrityksen lähtötilanteen ja tarpeet. Kartoituksen perusteella räätälöidään valmennuksen sisältö, tavoitteet ja kesto.

 

​​​​

 

​​​​​​​