Ajankohtaista

10/2017

Matkailualan rekrytointitapahtuma verkossa 27.9. onnistui yli odotusten – rajattomia tapoja kohtaamisiin!

Lappilaisten rekrytoivien työnantajien ja työnhakijoiden Work in Lapland -verkkotapahtuma tavoitti Euroopan laajuisesti lähes 2000 hakijaa.

Rekrytointitapahtuma on nykyaikainen, ajasta ja paikasta riippumaton rekrytointimahdollisuus. Verkkoon kirjautuivat niin työnantajat kuin työnhakijat osoitteessa www.europeanjobdays.eu. Helppo ja maksuton rekrytointitapahtumaan osallistuminen mahdollisti niin osaavan työvoiman kuin uusien lumoavien työmahdollisuuksien löytymisen. Rekrytointitapahtumaan pääsi osallistumaan mistä päin Eurooppaa tahansa.

Rekrytointitapahtuma verkossa mahdollistaa työpaikkailmoitusten näkyvyyden kaikissa Euroopan maissa ja verkkoalusta ehdottaa automaattisesti rekisteröityneille hakijoille työpaikkoja. Verkossa voi keskustella kahdenkeskisessä chatissa sekä osallistua haastatteluihin. Verkossa matching-mahdollisuudet ovat rajattomat.

Verkossa toteutettuna rekrytointitapahtuma oli nyt reilu vuoden sisällä Suomen kolmas ja tähän mennessä ehdottomasti suurin. Työpaikkoja verkkotapahtumassa oli avoimena noin 450, joihin tuli jo ennen tapahtumapäivää ja sen aikana yli 1800 hakemusta. Kommentit työnantajilta olivat positiivisia, työpaikkahakemuksia tuli enemmän kuin he olivat odottaneet ja hakijat olivat osuvia. Vastaavia verkossa toteutettavia rekrytointitapahtumia tullaan järjestämään myös tulevaisuudessa. Tällaiset joustavat keinot rekrytointiin kuvaavat nykypäivän mahdollisuuksia, rajat ylittävää yhteistyötä ja sähköisen toimintaympäristön luomia ratkaisuja.

Lappilaisten työnantajien osaavan työvoiman saatavuuden tueksi järjestetyn tapahtuman toteuttamisesta vastasivat yhteistyössä Euroopan komissio, TE-toimisto/ EURES ja Työvoiman liikkuvuus Euroopassa – hanke.

09/2017

Lapin matkailualan rekrytointitapahtuma 27.9.2017 verkossa

Work in Lapland - Welcome to Finland! on European Job Days 2017 -tapahtuma ja osa ympäri Eurooppaa järjestettävien rekrytointitapahtumien ketjua. Tapahtuma toteutetaan konseptilla, jossa työnhakijat ja työnantajat kohtaavat online-alustalla verkossa. Rekrytointitapahtumaan voi siis osallistua mistä päin Eurooppaa tahansa. Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR) -hanke on mukana toteuttamassa tapahtumaa yhteistyössä Euroopan komission, TE-palveluiden ja lappilaisten työnantajien kanssa. Nyt jo kolmatta kertaa Suomessa reilun vuoden sisällä ja voit seurata tulevia Online-tapahtumia tapahtumakalenteristamme ja portaalista (tähän linkit).  

Tapahtuma tukee työvoiman liikkuvuutta. Meille on tärkeää, että yritysten ja osaajien tarpeet kohtaavat – myös yli rajojen. Syyskuun lopulla rekrytoimassa on mukana parikymmentä Lapin matkailualan yritystä! Rekisteröitymällä tapahtumaan yritys saa kansainvälistä näkyvyyttä sivustolla ennen tapahtumaa, sen aikana ja jälkeenpäin. Verkkoalustalla yritys voi esitellä toimintaansa ja avoimia työtehtäviä sekä hakea, haastatella ja rekrytoida eri maista rekisteröityneiden hakijoiden joukosta sopivaa osaajaa työtehtäviinsä. Hakijoita tapahtumaan on tähän mennessä rekisteröitynyt jo 700 henkilöä. 

Yritykset ja työnhakijat voivat osallistua online-alustalla verkossa rekisteröitymällä – www.europeanjobdays.eu  

Tule mukaan tapahtumaan - Tule töihin Lappiin!  

 

06/2017

Digitaalinen EURES-markkinointikampanja käynnistyy 15.6.2017

Markkinointikampanja toteutetaan verkkomainoksilla, jotka herättävät asiakkaiden huomion ja ohjaavat asiakkaat TE-palvelut.fi -sivuille. Digikampanja sisältää kaksi EURES -mainosta, joita esitetään asiakasprofiilien mukaisesti kohdennetuilla verkkosivuilla. Klikkaamalla mainosta asiakas päätyy EURES Rekrytoi Euroopasta -sivulle, sekä Kansainvälisen henkilöstön kehittäminen -sivulle. Molemmilla sivuilla on yhteydenottolomake, josta lähettämällä siirtyy tieto eures@te-toimisto.fi -osoitteeseen ja tästä EURES sähköpostilaatikosta yhteydenotot ohjataan suoraan alueellisille EURES asiantuntijoille tai lomatilanteessa sijaiselle tai vuoropäivystäjälle. Palvelulupauksemme asiakkaalle on kontaktointi 5 päivän kuluessa yhteydenottopyynnön jättämisestä.

Kohderyhmänä kampanjassa ovat yrittäjät ja yritysten HR-asioista vastaavat henkilöt. Kampanja on kaksiosainen. Ensimmäinen osa toteutetaan 3 viikon ajalla 15.6. - 6.7.2017 ja toinen osa toteutetaan elokuussa 2017.

Kampanjassa seurataan erityisesti ohjautumista TE-nettisivuille sekä sivuihin tutustumista. Mainosten klikkaukset, sivuille ohjautumiset, sivuilla vietetty aika sekä yhteydenottolomakkeen klikkaus ovat ensisijaisia mittareita. Myös jätettyjä yhteydenottopyyntöjä seurataan.

Kampanjalla tavoitellaan pääosin yleistä näkyvyyttä ja EURESin tunnettuuden lisäämistä sekä myös palveluun hakeutumista. Kampanjan toteuttaa Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR)-hanke yhdessä Kitchen-yhteenliittymän kanssa.

 

Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR)-hanke / tiedote 13.6.2017

Tässä tiedotteessa:

Hanke jatkaa 15.10.2020 saakka

EURES-palveluita kehitetään tuloksellisemmiksi ja vaikuttavimmiksi

Kansainvälinen työnvälitys kytkeytyy vahvasti kasvu- ja kansainvälistymispalveluihin

Kokeilevalla kehittämisellä kohti tulevaa

Hyviksi havaittuja käytäntöjä jatketaan

*********************************************************************************************************

Hanke jatkaa 15.10.2020 saakka

Etelä-Savon ELY-keskuksen päätöksellä 9.6.2017 Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR)-hankkeelle myönnettiin jatkoaikaa 15.10.2020 saakka. Kustannusarvio on hankkeen kuusivuotiselle kestolle yhteensä 7 512 000 euroa. Rahoituksen ehtona on, että hanke etenee hankesuunnitelman mukaan. Tämä edellyttää erityisesti sitä, että EURES kasvattaa rekrytointitoimeksiantojen ja koulutuspalveluiden käyttäjien määriä. Rahoittava viranomainen seuraa hankkeen etenemistä ja tekee päätöksen jatkosta vuosittain.

EURES-palveluita kehitetään tuloksellisimmiksi ja vaikuttavimmiksi

EURES-palveluilta edellytetään tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Tuloksellisuudella tarkoitetaan lähinnä rekrytointitoimeksiantojen määrää sekä yritysten ja työyhteisöjen käyttämien koulutuspalveluiden määrää. Vaikuttavuudella puolestaan tarkoitetaan aineetonta hyötyä rekrytointi- ja koulutuspalveluita käyttäville yrityksille, työyhteisöille ja työntekijöille. Vaikuttavuuden todentamiseksi pohditaan keinoja yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Tuloksellisuuden lisäämiseksi palveluiden tunnettuutta tullaan kasvattamaan sekä valtakunnallisten että alueellisten (ja tulevaisuudessa maakunnallisten) markkinointitoimien avulla. Lisäksi hankkeen henkilöstö- ja taloudellisista resursseista iso osa kohdennetaan työnvälitys- ja yrityspalvelutoimijoiden tueksi koulutuspalveluiden myyntiin ja samalla ylipäätään EURES-palveluiden markkinointiin työnantajille. Koulutuspalveluita on käyttänyt tähän mennessä yli 70 työnantajaa yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Tavoitteenamme on saada koulutusten piiriin vielä 180 uutta työnantajaa.

Kansainvälinen työnvälitys kytkeytyy vahvasti kasvu- ja kansainvälistymispalveluihin

Kansainvälinen työnvälitys ml. EURES tiivistää yhteistyötään yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevien toimijoiden kanssa. Tavoitteena on viilata EURES:in konkreettisia toimintamalleja yhdessä kasvupalvelutoimijoiden kanssa siten, että kansainvälisen työnvälityksen mahdollisuudet otetaan tehokkaasti käyttöön suomalaisten työnantajien ja työnhakijoiden tukemiseksi kasvun ja kansainvälistymisen polulla. Tämä edellyttää vahvaa verkostoitumista ja yhteisiä toimintoja kasvupalvelutoimijoiden kanssa. Näistä keskeisiä ovat erityisesti valtakunnallisesti Team Finland ja sen yhteyteen tulevaisuudessa rakennettava Talent Finland, tulevasssa maakuntauudistuksessa maakunnat sekä kuntien elinvoimatoimijat. Työvoiman liikkuvuus  Euroopassa -hanke tukee kytkeytymistä kasvu- ja kansainvälistymispalveluihin muun muassa mahdollistamalla ja toteuttamalla EURES-toimijoiden verkostoitumista, yhteisiä foorumeja ja toimintoja sekä viestintää. Myös kokeilevan kehittämisen hengessä hanke voi olla tukemassa yksittäisiä kokeiluja, joilla testataan kestäviä toimintamalleja.

Kokeilevalla kehittämisellä kohti tulevaa

Kehittämisen kohteena hankkeen jatkokaudella ovat erityisesti uudet toimintamallit yksityisen ja julkisen kesken. Tavoitteena on rakentaa kansainvälisen työnvälityksen palveluprosessia ja palveluita kokeillen yksityisen sektorin tuomaa lisäarvoa ja roolia julkisen työnvälityksen yhteydessä. Nämä kokeilut valmistavat sekä EURESasetuksen mukaiseen uuteen EURES-verkostomalliin, jossa yksityiset ja yhdistykset voivat toimia julkisen rinnalla EURES-verkoston jäseninä ja yhteistyökumppaneina, että tulevaan maakuntamalliin, jossa maakunnat toimivat järjestäjinä ja yksityiset palveluntuottajina.

Kokeilevaa kehittämistä toteutetaan myös muissa hankesuunnitelman mukaisissa teemoissa kuten palveluiden markkinointi, palveluvalikoiman laajentaminen ja palveluiden tuotekehittäminen. Kokeiluideoita hanke poimii työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijoilta ja esimiehiltä (ml. EURES), jotka tekevät jatkuvaa työtä työnantajien ja työnhakijoiden parissa, työnantajilta sekä palveluntuottajilta. Hanke tulee osana prosessia vahvistamaan markkinavuoropuhelua asiakkaiden ja palveluntuottajien kanssa.

Hyviksi havaittuja käytäntöjä jatketaan

EURES ja hanke ovat toteuttaneet vuosien 2015 - 2017 aikana erilaisia työnantajille ja työnhakijoille suunnattuja tilaisuuksia, markkinointikampanjoita, tiedotusmateriaalia, koulutuksia jne. Niistä voisimme nostaa esiin useitakin hyviä käytäntöjä, mutta yhtenä erityisesti työnantajia ja työnhakijoita hyödyttävänä matalan kynnyksen palveluna nostaisimme esiin online rekrytointitapahtumat. Valtakunnallisia European Online Job Day -tyyppisiä tapahtumia on nyt toteutettu kaksi kertaa hankkeen tuella. Nämä tapahtumat tuovat työnantajien käsiin potentiaalisia työnhakijoita ympäri Euroopan vähällä vaivalla ilman tarvetta matkustaa omasta toimipisteestä mihinkään. Myös työnhakijoille online tapahtuma on hyvä väylä hakea työtä eri puolilta Eurooppaa. Hyvien tulosten innoittamana hanke tukee jatkossa myös tiettyihin ammatteihin ja toimialoille kohdennettuja online rekrytointitapahtumia, joista ensimmäinen on matkailun online-tapahtuma 27.9.2017.

Hyviksi havaittuja toimintamalleja voidaan mallintaa, toisintaa ja levittää myös jatkossa. Työvoiman liikkuvuus Euroopassa hanketta toteuttaa Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja osarahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto. Lisätietoja antaa projektipäällikkö Päivi Moilanen (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi).

 

02/2017

Markkinointia ja mainosviestejä Rantapallo.fi -sivustolla:

Haaveiletko työskentelystä ulkomailla? EOJD-tapahtuman mainos

Oletko valmiina suureen seikkailuun? Eka EURES työpaikka -mainos

Ajankohtaista

03/2017

Esite uusista kansainvälisen työyhteisön valmennuksista on julkaistu. Tutustu siihen linkistä -->

02/2017

EUROPEAN Online Job Day Nordic Perspectives, Oulu

Täältä löydät tapahtuman videoidut esitykset! 

Kansainvälinen rekrytointitapahtuma ystävänpäivänä Oulussa klo 10-16

Meille on tärkeää, että yritysten ja osaajien tarpeet kohtaavat – myös yli rajojen. Kutsumme tapahtumaan yrityksiä, joilla on rekrytointitarpeita. Erityisinä teemoina tänä vuonna ovat ICT-ala, matkailu ja infrarakentaminen.

Yritykset voivat osallistua tapahtumaan paikanpäällä Hotelli Radisson Blu -hotellissa, verkkoyhteydellä omasta toimipaikastaan tai molemmilla tavoilla yhtä aikaa.

Tapahtuman hyödyt yrityksellenne:

VERKOSSA (osoitteessa: www.europeanjobdays.eu)

 • Mahdollistaa kansainvälisen näkyvyyden 32 EU-maassa
 • Maksuton rekisteröityminen ja osallistuminen
 • Yritysesittely (yrityksen esittelyteksti ja video/dia esittely)
 • Avoimien työpaikkojen esittely
 • Chat-keskustelumahdollisuus työnhakijoiden kanssa
 • Haastattelujen sopiminen ja toteuttaminen verkossa

LIVENÄ (Radisson Blu –hotellissa, Oulussa)

 • Yhteinen aamukahvitilaisuus klo 8-10 eri maista tulevien EURES-ammattilaisten kanssa
 • Esittelypiste työnhakijoiden kohtaamiseen (pöytäpaikkoja rajoitettu määrä)
 • Verkkoyhteydet, online mahdollisuus (omalta laitteelta)
 • Tila yrityksen sähköiselle mainokselle tapahtumatilassa (1-2 diaa)
 • Mahdollisuus lyhyeen yritysesittelyyn verkossa (10-20 min.)
 • Maksuton osallistuminen

Nordic Perspectives on Suomen virallinen European Job Days -tapahtuma 2017 ja osa ympäri Eurooppaa järjestettävien rekrytointitapahtumien ketjua. Nordic Perspectives tuo pohjoisen näkökulman äärelle yrityksiä, uutta työtä etsiviä sekä kansainvälisen liikkuvuuden ammattilaisia useista eri Euroopan maista. Verkkoyhteyksillä tapahtuma palvelee myös messupaikan ulkopuolella, Suomessa ja Euroopassa.

Messuvideo

Ilmoittaudu tapahtumaan!

Varaa paikkasi pian! Paikan päällä tilaa on rajoitetusti, mutta verkossa osallistujamäärä on rajaton ja sinne ennakkoon ilmoittautuneille lähetämme suomenkielisiä osallistumisohjeita. Otamme teihin yhteyttä ja välitämme lisätietoa tapahtumaan osallistumisesta viimeistään viikon kuluessa ilmoittautumisesta.

Lisätietoja ja ohjelma: www.te-palvelut.fi/europeanjobday

Tapahtuma on osa EURES (European Employment Services) -verkoston toimintaa ja sitä koordinoivat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun TE-toimistot yhteistyössä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen "Työvoiman liikkuvuus Euroopassa" -hankkeen kanssa.

01/2017

Postia Maatalousyrittäjille! 

TE-palvelut ja EURES lähestyvät maatalousyrittäjiä ympäri maan kirjeellä tammikuussa 2017. Kyseessä on valtakunnallinen markkinointikampanja, jolla markkinoidaan TE-palveluita ja erityisesti kansainvälisen työnvälityksen palveluita (EURES) maatalousalan yrityksille. Kampanja on kohdennettu toimialaluokituksen 011 – 015 mukaisiin yrityksiin (yksivuotisten ja monivuotisten kasvien viljely, taimien kasvatus, kotieläintalous, sekatilat). Kampanjalla tavoitellaan näkyvyyttä yritysten keskuudessa, uusia asiakkuuksia ja uusia toimeksiantoja.  

Kampanja koostuu suoramarkkinointikirjeestä, joka postitetaan noin 30 700 maatalousalan yritykselle viikolla kolme. Viestin kärkenä on EURES ja kansainväliset työnantajapalvelut. Kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta TE-palveluista, kansainvälisistä työnantajapalveluista sekä saada yrityskontakteja. Kirjeestä löytyvät oman TE-toimiston asiantuntijan yhteystiedot. Ottamalla yhteyttä häneen tai TE-toimistoon yritys saa rekrykartoituksen, jonka avulla tunnistetaan palvelutarve ja löydetään ratkaisuja yritystoiminnan edistämiseksi. Kampanjan toteuttaa Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR) –hanke Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Suoramarkkinointikirjeen viestiä tukevat valtakunnallisesti tammikuussa toteutettava lehti-ilmoitussarja Maaseudun Tulevaisuudessa, digitaalinen mainonta ja sosiaalisen median kanavat.  

Linkki TE-palvelut.fi -uutiseen.

01/2017

Työvoiman liikkuvuus Euroopassa-hanke järjestää yhdessä TE-toimistojen kanssa nuorille suunnattuja kansainvälisen työnhaun valmennuksia alkuvuodesta 2017 seuraavilla paikkakunnilla:

Jyväskylä, Pori, Seinäjoki, Turku ja Lahti.

Uutinen Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston sivuilla.

Oikopolut

 

Työnantajille suunnatut kansainvälisen työnvälityksen palvelut saatavilla  TE-toimistoista!

 Kansainvälinen työyhteisö -valmennus yrityksen henkilöstön kehittämiseen muuttuvissa kansainvälisissä tilanteissa.

 Työpaikkasuomi tai -ruotsi = kielikoulutusta Suomessa, työsuhteen aikana

 Palvelut tukevat työnantajia osaavan työvoiman rekrytoinnissa ulkomailta ja lisäävät työyhteisöjen ja yritysten kansainvälistymisvalmiuksia. Työnantaja maksaa 30 – 50 % koulutuksen kokonaishinnasta.

 

Lue lisää esitteestämme (pdf)