Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee 15 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

Tervetuloa vastuullisten yritysten joukkoon!

Toiminta ympäristön hyväksi ja kiertotalouden edistämiseksi on jokaisen yrityksen velvollisuus. Yrityksellä on vastuu tuotteen koko elinkaaresta. Eräiden tuotteiden valmistajilla, maahantuojilla ja etämyyjillä sekä pakkaajilla on jätelain mukaan velvollisuus järjestää markkinoille laskemiensa tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tätä kutsutaan tuottajavastuuksi.

Jätehuollon tuottajavastuu koskee noin 15 000 valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä kansainvälisiä etämyyjiä. Suurin osa yrityksistä hoitaa tuottajavastuun lain edellyttämällä tavalla. On reilua, että kaikki tuottajavastuussa olevat yrityksen osallistuvat jätehuollon kustannusten jakamiseen tasapuolisesti.

Tuottajavastuu on helppo hoitaa. Kun liityt oman alasi tuottajayhteisön jäseneksi, tuottajayhteisö hoitaa puolestasi keräyksen, kierrätyksen sekä raportoinnin viranomaiselle.

ELY-keskus on mukana kestävää tulevaisuutta tekemässä ja kiertotaloutta kirittämässä. Ohjaamme ja valvomme tuottajavastuun toteutumista. Yritystäsi palvelee tuottajavastuuasioissa valtakunnallinen Ympäristöasioiden asiakaspalvelu.

Ole mukana vastuullisten yritysten joukossa! Samalla edistät kestävää materiaalien käyttöä ja kiertotaloutta.

 

Tuottajavastuu koskee näitä tuotteita:

 • Tuottajavastuu koskee kaikkia paristoja ja akkuja. Tuottajavastuussa olevia yrityksiä ovat:

  • paristojen ja akkujen maahantuojat, etämyyjät ja valmistajat
  • paristoja ja akkuja sisältävien uusien sekä käytettyjen ajoneuvojen, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä muiden paristoja ja akkuja sisältävien tuotteiden maahantuojat, etämyyjät ja valmistajat

   

  Akkujen ja paristojen tuottajavastuu perustuu jätelakiin (2011) ja valtioneuvoston asetukseen paristoista ja akuista (2014). Helpoiten hoidat tuottajavastuun liittymällä jäseneksi alan omaan tuottajayhteisöön. Tuottajayhteisöt vaihtelevat akkuluokittain ja -tyypeittäin.

  Huomaathan, että tuottajavastuu pitää hoitaa kunkin tuoteryhmän osalta erikseen. Akkujen tai paristojen tuottajaa voi koskea myös esimerkiksi sähkö- ja eleektroniikkalaitteiden, pakkausten tai autojen ja renkaiden tuottajavastuu.

  Kannettavat akut ja paristot

  Kannettavat paristot ja akut ovat suljettuja, ja niitä voidaan kantaa vaivatta kädessä. Esimerkkejä kannettavista paristoista ja akuista ovat nappiparistot, sormiparistot (kuten AA ja AAA-paristot) sekä muut paristot ja akut, joita kuluttajat tai ammattihenkilöt käyttävät sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

  Helpoiten hoidat tuottajavastuun liittymällä jäseneksi kannettavien akkujen ja paristojen tuottajayhteisöön, joita on kaksi:

   

  Ajoneuvoparistot ja -akut

  Ajoneuvoparistoja ja -akkuja käytetään ajoneuvojen käynnistämisessä, valaistuksessa ja sytytyksessä. Hybridiautoissa käytetään kahdentyyppisiä akkuja; toinen on tyypillisesti lyijyakku, joka luokitellaan ajoneuvoakuksi ja toinen on litiumioni- tai nikkelimetallihybridiakku, joka taas luokitellaan teollisuusakuksi (kts. Teollisuusparistot ja -akut). Muun muassa mopoissa, moottoripyörissä, mönkijöissä, skoottereissa ja päältä ajettavissa ruohonleikkureissa voidaan käyttää käynnistysakkuina lyijyakkujen sijaan myös litiumakkuja, ns. kannettavia litiumajoneuvoakkuja.

  Helpoiten hoidat tuottajavastuun liittymällä jäseneksi ajoneuvoparistojen ja -akkujen tuottajayhteisöön:

   

  Teollisuusparistot ja -akut

  Teollisuusparistoja ja -akkuja käytetään teollisuus- tai ammattikäyttöön suunnitelluissa laitteissa sekä sähköajoneuvoissa. Niitä käytetään esimerkiksi seuraavissa tuotteissa: hätä- tai varavoimanlähteet, käsikäyttöiset maksupäätteet, viivakoodinlukijat, televisiokanavien ja ammattistudioiden videolaitteet, kaivostyöläisten ja ammattisukeltajien kypärän lamput, sähköovet, mittauslaitteet, aurinkopaneelit, valojännitesovellukset ja muut uusiutuvan energian sovellukset. Teollisuusparistoja ja -akkuja on myös sähköisissä liikkumisvälineissä kuten sähkö- ja hybridiautoissa sekä sähköpyörätuoleissa, -pyörissä, -potkulaudoissa, -skoottereissa ja -moottoripyörissä.

  Helpoiten hoidat tuottajavastuun liittymällä jäseneksi teollisuusparistojen ja -akkujen tuottajayhteisöön:

  Isoja teollisuusakkuja maahantuovat, etämyyvät ja valmistavat yritykset voivat liittyä Recser Oy:hyn, jolloin  tuottajayhteisö hoitaa lain vaatimat rekisteröitymis- ja raportointivelvollisuudet viranomaisille. Tuottaja hoitaa kuitenkin itse akkujen vastaanoton ja muun jätehuollon jätelain mukaisesti.

  Sähkömoottoripyörien ajovoima-akuille ei ole omaa tuottajayhteisöä. Yritys hoitaa tuottajavastuun perustamalla tuottajayhteisön yhdessä alan muiden tuottajien kanssa. Tällöin Pirkanmaan ELY-keskukselle on tehtävä hakemus tuottajayhteisön hyväksymiseksi tuottajarekisteriin. Vain poikkeustapauksissa yritys voi hakea suoraan tuottajarekisteriin, jos se järjestää laitteiden keräyksen, kierrätyksen ja muun jätehuollon sekä saavuttaa asetuksen keräys-, kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet. Lisäksi yrityksen tulee laatia omavalvontasuunnitelma, raportoida keräys- ja käsittelytiedot vuosittain Pirkanmaan ELY-keskukselle sekä julkaista tiedot julkisessa tietoverkossa.

 • Tuottajavastuu koskee henkilö-, paketti- ja matkailuautoja. Tuottajavastuussa ovat Suomessa toimivat yritykset, jotka maahantuovat ammattimaisesti uusia tai käytettyjä autoja, sekä yritykset, jotka maahantuovat autoja kotimaisen käyttäjän nimissä.

  Ajoneuvojen tuottajavastuu perustuu jätelakiin (2011) ja valtioneuvoston asetukseen romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (2015). Helpoiten hoidat tuottajavastuun liittymällä jäseneksi alan omaan tuottajayhteisöön:

   

  Huomaathan, että tuottajavastuu pitää hoitaa kunkin tuoteryhmän osalta erikseen. Autojen tuottajaa voi koskea myös esimerkiksi akkujen, renkaiden sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuu.

 • Lähes kaikissa tuotteissa on pakkaus, jota koskee tuottajavastuu. Tuottajia ovat pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat, joiden liikevaihto on vähintään miljoona euroa. Näiden yritysten on hoidettava tuottajavastuu seuraavien materiaalien osalta:

  • kartonki, pahvi ja paperi
  • lasi
  • metalli
  • muovi
  • puu.

   

  Pakkausten tuottajavastuu perustuu jätelakiin (2011) ja valtioneuvoston asetukseen pakkauksista ja pakkausjätteistä (2014). Helpoiten hoidat tuottajavastuun liittymällä jäseneksi alan omaan tuottajayhteisöön palveluyhtiö Rinki Oy:n kautta.

   

  Pakkausalan tuottajayhteisöt:

   

  Juomapakkausten (kts. seuraava kohta) tuottajavastuun voi hoitaa liittymällä pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmään. Palautusjärjestelmään kuulumattomista pantittomista juomapakkauksista maksetaan juomapakkausvero ja niiden tuottajavastuu hoidetaan liittymällä tuottajayhteisöön.

  Huomaathan, että tuottajavastuu pitää hoitaa kunkin tuoteryhmän osalta erikseen. Tuottajavastuu koskee pakkausten lisäksi autoja, akkuja ja paristoja, paperia, renkaita sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

 • Juomapakkauksia koskee muiden pakkausten tavoin tuottajavastuu. Jos tuotteet kuuluvat pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmään, ei tuottajavastuuta tarvitse hoitaa erikseen, eikä tuotteista tarvitse maksaa juomapakkausveroa. Palautusjärjestelmään kuulumattomista juomapakkauksista ja tuottajan muista pakkauksista pitää hoitaa tuottajavastuu tavanomaisesti.

  Juomapakkauksesta ei tarvitse maksaa veroa, jos:

  • tuotteen pakkaaja tai maahantuoja on liittynyt pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmään
  • kyseinen tuote on hyväksytty palautusjärjestelmään ja
  • palautusjärjestelmä on hyväksytty Pirkanmaan ELY-keskuksen ylläpitämään tuottajarekisteriin.

   

  Juomapakkausten palautusjärjestelmiä säätelevät jätelaki (2011) ja valtioneuvoston asetus eräiden juomapakkausten palautusjärjestelmistä (2013). Verotusta säätelee laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta (2004). Juomapakkauksen pantin on oltava vähintään:

  • 0,15 euroa metallisilla juomatölkeillä
  • 0,20 euroa yli 0,35 litran mutta alle 1 litran muovisilla pakkauksilla
  • 0,40 euroa vähintään 1 litran muovisilla pakkauksilla
  • 0,10 euroa muilla juomapakkauksilla.

   

  Juomien pakkaaja tai maahantuoja voi liittyä olemassa olevaan palautusjärjestelmään tai perustaa palautusjärjestelmän ja hakea sitä tuottajarekisteriin. Tarkat tiedot pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmiin soveltuvista juomapakkauksista sekä jäsenyydestä löytyy jäseniä ottavien hyväksyttyjen palautusjärjestelmien verkkosivuilta:

 • Tuottajavastuu koskee paperituotteiden ammattimaisia maahantuojia sekä paperituotteiden valmistuksessa käytettävän paperin valmistajia ja maahantuojia. Se on hoidettava muun muassa seuraavien tuotteiden osalta:

  • sanoma- ja aikakauslehdet
  • toimistopaperi, vihkot, lehtiöt, kirjekuoret ja postikortit
  • kaupalliset luettelot ja suoramainontajulkaisut.

   

  Tuottajavastuu ei koske esimerkiksi pehmopaperia, kirjoja, kalentereita tai tuotteiden mukana tulevia käyttö- tai kokoamisohjeita. Paperin tuottajavastuu perustuu jätelakiin (2011) ja valtioneuvoston asetukseen keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä (2013). Helpoiten hoidat tuottajavastuun liittymällä jäseneksi alan omaan tuottajayhteisöön, joita on Suomessa kaksi:

   

  Huomaathan, että tuottajavastuu pitää hoitaa kunkin tuoteryhmän osalta erikseen. Paperin tuottajaa voi koskea myös esimerkiksi pakkausten tuottajavastuu.

 • Renkaiden tuottajia ovat renkaiden ammattimaiset valmistajat, maahantuojat ja pinnoittajat. Myös renkailla varustettujen uusien ja käytettyjen ajoneuvojen ja laitteiden maahantuojat ovat renkaiden tuottajia. Tuottajavastuun piiriin kuuluvat ainoastaan renkaat, eivät vanteet. Tuottajavastuu koskee seuraavien ajoneuvojen ja laitteiden renkaita:

  • henkilö-, paketti- ja kuorma-autot
  • mopot, moottoripyörät, skootterit, mönkijät ja mopoautot
  • asuntovaunut ja peräkärryt
  • liikkuvat työkoneet.

   

  Tuottajavastuu EI koske seuraavia renkaita:

  • polkupyörien ja polkupyöräkärryjen renkaat
  • kottikärryjen, golfkärryjen, rollaattoreiden ja pyörätuolien renkaat
  • työnnettävien ruohonleikkureiden renkaat
  • lentokoneiden renkaat.

   

  Renkaiden tuottajavastuu perustuu jätelakiin (2011) ja valtioneuvoston asetukseen käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä (2013). Helpoiten hoidat tuottajavastuun liittymällä jäseneksi alan omaan tuottajayhteisöön:

   

  Huomaathan, että tuottajavastuu pitää hoitaa kunkin tuoteryhmän osalta erikseen. Renkaiden tuottajaa voi koskea myös esimerkiksi pakkausten ja autojen tuottajavastuu.

 • Tuottajavastuu koskee kaikkia kuluttajille sekä ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita, ellei niistä ole erikseen säädetty poikkeusta. Tuottajia ovat:

  • valmistajat ja maahantuojat
  • myyjät, jotka myyvät laitteita omilla tuotemerkeillään ja
  • etämyyjät.

   

  Suuren keräysverkkovaatimuksen takia (450 keräyspistettä, 1 joka kunnassa) yksittäinen kuluttajalaitteiden tuottaja voi hoitaa tuottajavastuun vain liittymällä jäseneksi alan omaan tuottajayhteisöön:


  Jos yritys laskee Suomen markkinoille ainoastaan vain ammattikäyttöön (B-to-B) tarkoitettuja laitteita, yritys voi poikkeustapauksessa hakea tuottajarekisteriin, jos se järjestää laitteiden keräyksen, kierrätyksen ja muun jätehuollon sekä saavuttaa asetuksen keräys-, kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet. Lisäksi yrityksen tulee laatia omavalvontasuunnitelma, raportoida keräys- ja käsittelytiedot vuosittain Pirkanmaan ELY-keskukselle sekä julkaista tiedot julkisessa tietoverkossa.

  Suoraan loppukäyttäjälle (yksityishenkilölle tai yritykselle) sähkö- ja elektroniikkalaitteita myyvän etämyyjän on nimettävä kuhunkin EU-maahan valtuutettu edustaja. Valtuutettu edustaja hoitaa tuottajavastuun kyseisessä maassa kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti. Ulkomaisten etämyyjien tulee nimetä valtuutettu edustaja Suomeen, ja suomalaisten etämyyjien tulee vastaavasti nimetä valtuutettu edustaja muihin EU-maihin.

  Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuu perustuu jätelakiin (2011) ja valtioneuvoston asetukseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (2014).

  Huomaathan, että tuottajavastuu pitää hoitaa kunkin tuoteryhmän osalta erikseen. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajaa voi koskea myös esimerkiksi akkujen, paristojen tai pakkausten tuottajavastuu.

Päivitetty: 13.11.2023