Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee 15 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

Kierrätystavoitteet ja -tulokset

Tuottajavastuun alaisille tuotteille on asetettu tuoteryhmittäin kierrätystavoitteita niin direktiiveillä kuin valtioneuvoston asetuksilla. Tavoitteiden saavuttamista seurataan vuosittain, kun tuottajat ja tuottajayhteisöt raportoivat keräys- ja kierrätysmääriä Pirkanmaan ELY-keskukselle, joka puolestaan raportoi Suomen tietoja Euroopan komissiolle.

Tilastot kuvaavat markkinoille laskettujen tuotteiden määriä sekä tuottajien ja tuottajayhteisöjen keräämien jätteiden määriä ja hyödyntämistä. Koska osa jätteistä kulkee muita reittejä, tilastot eivät välttämättä kerro koko Suomen tilanteesta. Myöskään Ahvenanmaan luvut eivät ole mukana tilastoissa.

Kierrätystavoitteet ja -tulokset tuoteryhmittäin

 • Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista (2014) edellyttää, että kierrätysprosessissa saavutetaan akkutyypeittäin tietty kierrätystehokkuus. Tavoitteet saavutetaan kaikkien akkutyyppien osalta. Tarkat kierrätystilastot vuosilta 2010-2019:

   

  Akkujen ja paristojen kierrätys 2019

 • Tuottajien on huolehdittava siitä, että romuajoneuvoista valmistellaan uudelleenkäyttöön tai hyödynnetään muulla tavoin vähintään 95 % sekä valmistellaan uudelleenkäyttöön tai kierrätetään vähintään 85 %. Vuonna 2019 uudelleenkäyttö- ja hyödyntämisaste saavutettiin, mutta uudelleenkäyttö- ja kierrätysaste jäi vielä hieman tavoitteesta. Tarkat kierrätystilastot vuosilta 2005-2019:

   

  ​​​​​​Autojen hyödyntäminen & kierrätys 2019

 • Pakkauksille on asetettu kierrätystavoitteet tuoteryhmittäin. Vuoden 2020 voimassa olevat tavoitteet on asetettu valtioneuvoston asetuksessa (2014). Tulevat tavoitteet koskevat kaikkia EU-maita. Pakkausten kierrätystilastot:

   

  Tavoite %

  2020

  2025

  2030

  Kaikki pakkaukset

  65

  70

  Muovi

  22

  50

  55

  Puu

  17

  25

  30

  Metalli*

  80

  Rautametallit

  70

  80

  Alumiini

  50

  60

  Lasi

  40

  70

  75

  Paperi ja kartonki

  80

  75

  85

  * Metallit erotellaan vuodesta 2020 alkaen.

 • Keräyspaperista saadaan sanomalehtipaperia sekä pehmopaperituotteita. Kerätyspaperin kierrätystilastot vuosilta 2005-2020:

   

  Kerätyspaperin kierrtäysasteet prosentteina vuosina 2005-2020

   

 • Käytöstä poistettuja renkaita hyödynnetään muun muassa maanrakentamisessa, vedenpuhdistuksessa ja räjäytyssuojamatoissa. Niitä myös pinnoitetaan uusiorenkaiksi. Renkaiden hyödyntämistilastot vuosilta 2007-2020:

   

   

 • Tavoitteena on kerätä sähkö- ja elektroniikkalaitteista 65 % uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä varten. Vuonna 2019 keräysaste oli 57,9 %, vaikka Suomessa kerätään sähkö- ja elektroniikkalaitteita asukasta kohden lähes 13,3 kg vuodessa, mikä on Euroopan kärkitasoa. Kerätyn sähkö- ja elektroniikkaromun uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet on asetettu laiteluokittain:

  ​Lämmitys- ja jäähdytyslaitteet (luokka 1) ja muut suuret laitteet (luokka 4):

  • hyödyntämistavoite 85 %
  • uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoite 80 %

  Näytöt (luokka 2):

  • hyödyntämistavoite on 80 %
  • uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoite 70 %

  Pienet laitteet (luokka 5) ja pienet teletekniset laitteet (luokka 6):

  • hyödyntämistavoite 75 %
  • uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoite 55 %

   

  Tarkat kierrätystilastot vuosilta 2008-2019:

   

  Uudelleenkäytön valmistelu- ja kierrätystavoitteet sekä -asteet 2019