Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee 15 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

Kierrätystavoitteet ja -tulokset

Tuottajavastuun alaisille tuotteille on asetettu tuoteryhmittäin kierrätystavoitteita niin direktiiveillä kuin valtioneuvoston asetuksilla. Tavoitteiden saavuttamista seurataan vuosittain, kun tuottajat ja tuottajayhteisöt raportoivat keräys- ja kierrätysmääriä Pirkanmaan ELY-keskukselle, joka puolestaan raportoi Suomen tietoja Euroopan komissiolle.

Tilastot kuvaavat markkinoille laskettujen tuotteiden määriä sekä tuottajien ja tuottajayhteisöjen keräämien jätteiden määriä ja hyödyntämistä. Koska osa jätteistä kulkee muita reittejä, tilastot eivät välttämättä kerro koko Suomen tilanteesta. Myöskään Ahvenanmaan luvut eivät ole mukana tilastoissa.

Kierrätystavoitteet ja -tulokset tuoteryhmittäin:

Päivitetty: 02.11.2023