Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee noin 50 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

Etämyyjän tuottajavastuu

Tuottajavastuu koskee koko Euroopan unionissa toimijoita, jotka myyvät tuottajavastuun piiriin kuuluvia tuotteita etäkaupalla suoraan käyttäjille toiseen valtioon. Suomessa etämyyjien on pitänyt hoitaa tuottajavastuu 19.7.2021 alkaen.

Suomeen sijoittautuneet etämyyjät

Suomeen sijoittautuneen etämyyjän on hoidettava tuottajavastuuvelvoitteensa kussakin valtiossa kyseisen maan lakien mukaisesti. Etämyyjällä tarkoitetaan yritystä tai muuta toimijaa, joka myy tuottajavastuun piiriin kuuluvia tuotteita suoraan käyttäjälle toiseen valtioon.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden etämyyjän on nimettävä muihin EU-maihin aina kyseiseen valtioon sijoittautunut valtuutettu edustaja, joka hoitaa tuottajavastuuvelvoitteet kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

Ulkomaiset etämyyjät

Ulkomaisen etämyyjän on hoidettava tuottajavastuuvelvoitteensa Suomessa jätelain sekä sitä täydentävien asetusten mukaisesti. Ulkomaisella etämyyjällä tarkoitetaan ulkomaille sijoittautunutta toimijaa, joka myy suoraan suomalaisille käyttäjille tuottajavastuun alaisia tuotteita.

Toiseen valtioon sijoittautuneet etämyyjät voivat hoitaa tuottajavastuun liittymällä tuottajayhteisöön tai nimeämällä Suomeen sijoittautuneen valtuutetun edustajan, joka hoitaa tuottajavastuuvelvoitteet etämyyjän puolesta Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Poikkeuksena on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden etämyynti EU:n sisällä. Etäkaupalla toiseen EU-maahan sähkö- ja elektroniikkalaitteita myyvä toimija voi hoitaa tuottajavastuun ainoastaan nimeämällä kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen valtuutetun edustajan.

Valtuutetun edustajan velvollisuudet Suomessa

Valtuutettu edustaja on tuottajavastuussa ulkomaisen yrityksen (etämyyjän) puolesta ja hoitaa tämän sijasta kaikki tuottajavastuuseen liittyvät velvoitteet, mm:

  • jätehuollon (keräys, kuljetus, käsittely, kustannukset) liittymällä tuottajayhteisöön ja ilmoittamalla kenen puolesta tuottajavastuuta hoitaa
  • seurantatietojen raportoinnin ja
  • kaikki tuottajavastuuseen liittyvät maksut.

Valtuutettu edustaja on oikeudellisessa vastuussa tuottajavastuusta ja siihen voidaan soveltaa Suomen lainsäädännön mukaisia pakkokeinoja ja rangaistuksia.

Tuottajaa vastaava toimija ja verkkokauppa-alustan ylläpitäjä voivat hoitaa tuottajavastuun vapaaehtoisesti

Ulkomainen tuottajaa vastaava toimija, joka toimittaa Suomen markkinoille tuottajavastuun alaisia tuotteita muuten kuin etäkaupalla, voi hoitaa tuottajavastuuvelvoitteet suomalaisen maahantuojan puolesta vapaaehtoisesti joko nimeämällä Suomeen sijoittautuneen valtuutetun edustajan tai tekemällä sopimuksen tuottajayhteisön kanssa.

Tuottajaa vastaavan toimijan on tiedotettava velvoitteiden hoitamisesta sekä niihin liittyvistä muutoksista tuottajille ja tuottajayhteisöille, jotka muutoin hoitaisivat tuottajavastuun.

Myös verkkokaupan alustan ylläpitäjä voi hoitaa tuottajavastuun vapaaehtoisesti alustallaan toimivan etämyyjän puolesta nimeämällä Suomeen sijoittautuneen valtuutetun edustajan tai tekemällä sopimuksen hyväksytyn tuottajayhteisön kanssa. Verkkokaupan alustan ylläpitäjällä on oltava tähän kirjallinen valtuutus alustallaan toimivalta etämyyjältä.

 

Muualla verkossa

 

Päivitetty: 08.01.2024