Talent Coastline

Boosting Growth in Ostrobothnian Regions

Talent Coastline channel logo

Alueelliset työmarkkinat

Pohjanmaan ELY-keskusalueen erinomaisen työllisyystilanteen johdosta alueen yrityksissä on laajalti osaajapulaa. Tarvitsemme työntekijöitä Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla useille eri aloille, eritasoisiin tehtäviin. 

Osaajapulaa on erityisesti sosiaali- ja terveysalan tehtävissä sekä rakennus- ja ravintola-alalla (Ammattibarometri 1/2022). Alueen energia- ja kemianteollisuuden kärkialoille kohdistuvat investoinnit ennustavat kasvavaa tarvetta osaavalle työvoimalle.  

Alueen yritykset arvioivat osaajapulan kohdentuvan erityisesti suorittaviin tehtäviin (Pohjanmaan kauppakamarin kysely 2021). Pohjanmaan ELY-keskusalueen erityispiirteenä on lisäksi merkittävä kausityövoiman tarve alkutuotannon tehtäviin.   
 

Violetilla pohjalla Suomen kartta, josta on korostettu Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. Pohjanmaalla 38 prosenttia yrityksistä ja Keski-Pohjanmaalla 51 prosenttia yrityksistä kokee, että työvoiman saatavuus rajoittaa yrityksen kasvua. Pohjanmaalla 16 prosenttia ja Keski-Pohjanmaalla 7 prosenttia yrityksistä hyödyntää ulkomaalaista työvoimaa.

Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2022 aluekalvot. Rannikko-Pohjanmaan yrittäjät ry & Keski-Pohjanmaan yrittäjät ry.

Päivitetty: 31.10.2023