Talent Coastline

Boosting Growth in Ostrobothnian Regions

Talent Coastline channel logo

Hankkeet

Talent Coastline ekosysteemin alla toimii itsenäisiä, saman sateenvarjon alla toimivia hankkeita, jotka pyrkivät osaltaan edistämään kansainvälisten osaajien veto- ja pitovoimaa Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

Puuttuuko hankkeesi listalta? Ota yhteyttä: talentcoastline@ely-keskus.fi

 • Hankkeen tavoitteena on edistää kansainvälisten osaajien työllistymistä, työnantajien kv-rekrytointitaitoja, sekä koordinoida kansainvälisten osaajien ohjauspalvelutoimintaa paikallisesti ja Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla. Hanke on osa valtakunnallista Kokka kohti Suomea -hanketta.

  Lue lisää hankkeesta 

 • Pietarsaaren seudun Concordian ja Kristiinankaupungin hankkeen tavoitteena on lisätä osaavan työvoiman tarjontaa ja kohdistaa se olemassa oleviin työmahdollisuuksiin, edistää seudullista sisäänmuuttoa, sekä kehittää seudun yritysten työantajamielikuvaa.

  Lue lisää hankkeesta 

 • Hankkeen tarkoituksena on edistää Vaasan korkeakouluissa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden työelämävalmiuksia, ja parantaa osaajien pitovoimaa alueen työmarkkinoille. Hankkeessa ovat mukana kaikki Vaasan alueen korkeakoulut (Hanken, Novia, VAMK, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi).

  Lue lisää hankkeesta 

 • Vaasan yliopiston SIMHE-palvelu (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) tarjoaa maksutonta ohjausta maahanmuuttajille, joilla on jo korkeakouluopintoja tai joilla on aikomuksena hakeutua opintoihin. Palveluun sisältyy osaamisen tunnistamista, neuvontaa korkeakouluopinnoista ja uraohjausta.

  Lue lisää hankkeesta 

 • Centria Ammattikorkeakoulun hankkeen tavoitteena on luoda malli kansainvälisten osaajien työllistämiseksi Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla kehittäen liiketalouden ja tekniikan opiskelijoiden työllistettävyyttä sekä valmentaen yrityksiä hyödyntämään kansainvälisiä osaajia. Hankkeessa edistetään koulutuksesta työelämään siirtymistä kohtauttamalla alueen yritykset ja kansainväliset opiskelijat. 

  Lue lisää hankkeesta 

 • Muovan MentoraSTEAM-hanke pyrkii edistämään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajanaisten (erityisesti STEAM-alat) työllistyvyyttä työelämän pehmeiden taitojen kautta ja tuomaan heidän osaamisensa osaksi yhteiskuntaa luomalla tähän tarkoitukseen monipuolisen valmennus- ja mentorointiohjelman. 

  Lue lisää hankkeesta 

 • Maahanmuuttajien tieto,- neuvonta- ja ohjauspalveluita kehitetään Työ- ja elinkeinoministeriön erityisavustuksella Vaasan Welcome Steps (2020-2023) ja Kokkolan Welcome Office Kokkola (2021-2023) hankkeissa.


 • Haluamme edistää pk-yritysten monimuotoisten työyhteisöjen mahdollisuuksia onnistua Pohjanmaan ELY-keskusalueella työelämävalmentajan avulla. Hyvin toimiva monimuotoinen työyhteisö on yksi jo nykyinen ja erityisesti tulevaisuuden menestystekijä. Monimuotoisuuteen liittyy paljon muutakin kuin kulttuuriperimä, haluamme antaa mahdollisuudet hyvään työelämään kaikille. Työterveyslaitoksen rahoittaman hankkeemme toimintakausi on 15.9.2021–31.12.2022.

  Lisätietoja hankkeesta 

 • KOMPETENS Connect - Nya verksamhetsmodeller som främjar integration, entreprenörskap och kontinuerligt lärande för arbetskraftsinvandrare i Närpesregionen

  1.3.2022 - 31.12.2023
  Org: Yrkeshögskolan Novia
  Region: Kaskö, Kristinestad, Korsnäs, Malax och Närpes
  Financiering: Svenska kulturfonden

  Mer information om projektet  
   

Päivitetty: 27.09.2022