Tietoa hankkeesta

TULVATIETO on tiedonvälityshanke, jonka aikana edistetään asukkaiden ja yrittäjien tietoisuutta vesistö- ja hulevesitulvien riskeistä sekä parannetaan varautumista tulviin. Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa painottuen valtakunnallisesti merkittäville tulvariskialueille Alavieskaan, Ylivieskaan ja Pudasjärvelle.

Hankkeen aikana tuotetaan esimerkiksi uusia tulvakarttoja sivu-uomille, tulvan leviämistä havainnollistavia videoita ja infotauluja kolmeen valtakunnallisesti merkittävän tulvariskialueen kuntaan. Lisäksi hanke järjestää tulvasuojausnäytöksiä ja on mukana erilaisissa tapahtumissa.

Hanke tiedottaa tulvakarttojen hyödyntämisestä, tulvasuojaukseen soveltuvista menetelmistä ja tarvikkeista sekä tulvavahinkojen korvauksista (tulvavahingot kattava vakuutus). Lisäksi tiedotetaan toimenpiteistä, joilla erilaisia tulvariskejä voidaan hallita niin kiinteistökohtaisesti kuin alueellisesti.

Hanketta hallinnoi Ylivieskan kaupunki. Toteutuksessa ovat mukana myös Jokilaaksojen pelastuslaitos sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitos. Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Hanke on päättynyt.

Lisätiedot:
hankevetäjä Laura Liuska
Ylivieskan kaupunki
puh. 044 4294 235
s-posti: laura.liuska@ylivieska.fi

 

Hulevesipäivän 8.11.2018 materiaalit