Asutko tai toimitko tulva-alueella?

Pohjois-Pohjanmaalla on kartoitettu useita tulvavaara-alueita. Jos kiinteistösi sijaitsee tulvavaara-alueella tai sen lähellä, on tulvaan varautuminen erityisen tärkeää.  Lisäksi on hyvä tiedostaa, että yksittäisiä sopivissa olosuhteissa kastumisvaaraan joutuvia taloja ja tulvan katkaisemia tieosuuksia voi olla kartoitettujen tulvavaara-alueiden ulkopuolellakin.

Tulvatietoisuuden parantaminen on osa tulvariskien hallintaa Pohjois-Pohjanmaalla. Kokonaisvaltaisesti toimenpiteitä on koottu tulvariskien hallintasuunnitelmiin (ymparisto.fi):

Yhteistyössä