Pirkanmaan ELY-keskuksen vesienhoitoverkostot

Verkostoidu ja vaikuta vesien kuntoon Pirkanmaalla!

Yhteistyössä on voimaa

Pirkkavedet mahdollistaa uusia vesistökunnostushankkeita ja tähtää käytännön toimiin. Pirkkavesien tavoitteena on toteuttaa Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaa ja parantaa eteläisen Pirkanmaan vesien tilaa. Verkoston toimintaa ohjaavat myös Kokemäenjoen vesistöalueen Vesivisio2050-tavoitteet. 

Verkosto tuo yhteen eri alojen osaajia ja kunnostuksista kiinnostuneita ihmisiä. Se auttaa tiedonkeruussa, yhteistyötahojen löytämisessä sekä tarjoaa tukea pulmien ratkaisuun.

Opitaan yhdessä! Vesistökunnostusten parissa on tehty paljon tutkimusta ja hanketyötä toimivien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi. Pirkkavesissä ihmiset ja kokemukset kohtaavat!

Verkostoon ovat tervetulleita mukaan kaikki - niin yksityiset ihmiset kuin erilaiset yhdistykset, järjestöt ja kunnatkin. Pirkanmaan ELY-keskus toimii verkoston koollekutsujana ja koordinoi sen toimintaa. Toiminta on aina vapaaehtoista ja maksutonta!