Pelastetaan Pirkanmaan raakut

LIFE Revives -hanke elvyttää jokihelmisimpukoiden elinympäristöjä

Mitä voin tehdä?

Pirkanmaan ELY-keskus on perustanut kolmelle alueen raakkujoelle jokikohtaiset yhteistyöryhmät osana LIFE Revives-hanketta. Pinsiön-Matalusjoen, Ruonanjoen ja Turkimusojan yhteistyöryhmien toiminta-alueena ovat raakkujokien valuma-alueet. Ryhmät toimivat linkkinä eri toimijoiden välillä hankkeen aikana ja tavoitteena on, että ne jatkavat toimintaansa myös hankkeen päätyttyä. Kaikki raakuista ja Pirkanmaan raakkujoista kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan ryhmien toimintaan. Ryhmien toimiin osallistuminen on vapaaehtoista eikä sido mihinkään.

Yhteistyöryhmien tehtävät

· esitetään jokihelmisimpukkahankkeessa suunniteltuja ja toteutettavia kunnostustoimia
· tuodaan esiin erilaisia näkemyksiä
· edistetään tiedonvälitystä eri toimijoiden välillä

 

Jokikohtaisten yhteistyöryhmien seuraavat tapaamiset 5/2024. Jos kiinnostuit yhteistyöryhmään liittymisestä, ole yhteydessä projektipäällikköön. 


Jokaiselle Pirkanmaan raakkujoelle on perustettu yhteistyöryhmä (kuva: Katja Vainionpää).

Yhteistyöryhmien tapaamiset

Jokikohtaiset yhteistyöryhmät ovat kokoustaneet hankkeessa nyt neljä kertaa. Tapaamisista on kirjoitettu muistiot. 

Pinsiön-Matalusjoki 

Pinsiön-Matalusjoen yhteistyöryhmän 5.4.2022 muistio (pdf)

Pinsiön-Matalusjoen yhteistyöryhmän 20.8.2023 muistio (pdf)

Pinsiön-Matalusjoen yhteistyöryhmän 23.5.2023 muistio (pdf)

Pinsiön-Matalusjoen yhteistyöryhmän 9.10.2023 muistio (pdf) ja Pinsiön-Matalusjoen yhteistyöryhmän 9.10.2023 esitys (pdf)

 

Ruonanjoki

Ruonanjoen yhteistyöryhmän 6.4.2022 muistio (pdf)

Ruonanjoen yhteistyöryhmän 31.8.2022 muistio (pdf)

Ruonanjoen yhteistyöryhmän 24.5.2023 muistio (pdf)

Ruonanjoen yhteistyöryhmän 11.10.2023 muistio (pdf) ja Ruonanjoen yhteistyöryhmän 11.10.2023 esitys (pdf)

 

Turkimusoja

Turkimusojan yhteistyöryhmän 11.4.2022 muistio (pdf)

Turkimusojan yhteistyöryhmän 6.9.2022 muistio (pdf)

Turkimusojan yhteistyöryhmän 25.5.2023 muistio (pdf)

Turkimusojan yhteistyöryhmän 12.10.2023 muistio (pdf) ja Turkimusojan yhteistyöryhmän 12.10.2023 esitys (pdf)

Päivitetty: 17.10.2023