Pelastetaan Pirkanmaan raakut

LIFE Revives -hanke elvyttää jokihelmisimpukoiden elinympäristöjä

Mikä on LIFE Revives-hanke?

LIFE Revives -hanke parantaa jokihelmisimpukan ekologista tilaa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Hankkeen tavoitteena on saavuttaa projektin jälkeen raakun riittävä lisääntyminen ja suotuisia suojelutaso. Kuusivuotinen projekti käynnistyi syyskuussa 2021 vuosien taustatyön ja suunnittelun tuloksena 12 projektikumppanin voimin. Kansainvälisen hankkeen kohteena on yhteensä 14 suurempaa jokialuetta, joilla on 69 pienempää jokea. Niistä 32 sijaitsee Pohjois- ja Länsi-Suomessa, 36 Pohjois-Ruotsissa ja yksi Virossa. Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto. 

LIFE Revives -hankkeen budjetti omarahoitus mukaan lukien on 15,8 miljoona euroa. Pirkanmaalle tästä kohdistuu noin 1,8 miljoonaa euroa, kun omarahoitus otetaan huomioon. Pirkanmaalla kunnostetaan ja elvytetään alueen raakkujokia, eli Turkimusojaa, Ruonanjokea ja Pinsiön-Matalusjokea ja niiden valuma-alueita. Hankkeen toimet toteutetaan yhteistyössä maanomistajien kanssa ja heidän suostumuksellaan.

LIFE Revives-projektipartnerit

Projektissa ovat mukana Suomessa Metsähallitus Luontopalvelut, Metsähallitus Metsätalous Oy sekä Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Ruotsalaiset projektipartnerit ovat Länsstyrelsen i Norrbottens län, Sportfiskarna, SCA Skog AB sekä Sveaskog Förvaltnings AB. Projektin virolaiset partnerit ovat State Forest Management Centre sekä Tarton yliopisto. 

Hämeenkyrön kunta ja Nokian sekä Ylöjärven kaupungit toimivat hankkeessa yhteistyötahoina. 

Projektilla on myös yhdeksän osarahoittajaa, jotka rahoittavat projektia noin 2,6 miljoonalla eurolla: ympäristöministeriö, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskukset, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö, R Erik ja Bror Serlachiuksen säätiö, WWF Finland, Swedish Agency for Marine and Water Management sekä Viron ympäristöministeriö. Hankkeen kokonaisbudjetti on liki 15,9 miljoonaa euroa.

Life Revives-hankkeen kohdealueet esitettynä kartalla. Ruotsissa kunnostetaan 37 jokea  ja Suomessa 24 jokea. Lisäksi raakun poikaviljelyä tehdään Virossa ja Suomessa.

Hankkeen tulosten pysyvyyden takaamiseksi 21 suomalaista jokea valittiin hankkeeseen muilla kriteereillä Natura 2000 -alueiden lisäksi (kuva: Jyväskylän yliopisto).

Päivitetty: 25.08.2023