Pelastetaan Pirkanmaan raakut

LIFE Revives -hanke elvyttää jokihelmisimpukoiden elinympäristöjä

Pelastetaan Pirkanmaan raakut

Jokihelmisimpukka eli raakku on erittäin uhanalaiseksi luokiteltu virtavesiemme nilviäislaji, joka voi elää jopa yli 200-vuotiaaksi. Se onkin maamme pitkäikäisin eläinlaji. Oulun eteläpuolisesta Suomesta tunnetaan yhteensä kahdeksan raakkujokea. Näistä Pirkanmaalla sijaitsevat Turkimusojan, Ruonanjoen ja Pinsiön-Matalusjoen raakkuesiintymät, jotka ovat kooltaan eteläisen Suomen merkittävimpiä ja osittain lisääntymiskykyisiä populaatioita. 

Vuonna 2021 käynnistyneessä Life Revives- hankkeessa parannetaan uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun elinolosuhteita. Kuusivuotinen LIFE Revives -hanke käynnistyi usean vuoden taustatyön ja suunnittelun tuloksena 12 projektipartnerin voimin. Tavoitteena on parantaa jokihelmisimpukan ekologista tilaa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, ja saavuttaa projektin jälkeen raakun riittävä lisääntyminen ja suotuisia suojelutaso. Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto. 

Hankkeen pääasialliset toimet ovat:

  • Raakun ja sen isäntäkalan, taimenen (Salmo trutta), elinympäristöjen kunnostus valuma-alueilla ja uomassa
  • Seurataan raakkujen, taimenen ja vesistön tilaa ennen ja jälkeen kunnostoimia 
  • Raakun laitoskasvatus ja uudelleenistutus jokiin
  • Suojeluasiantuntijuuden parantaminen ja raakkutietouden lisääminen
  • Innovatiivisten jokiuomakunnostusmenetelmien kehittäminen

Jokihelmisimpukka hautautuneena pohjasoraan.

Jokihelmisimpukan eli raakun tiedetään elävän Pirkanmaalla kolmessa joessa (kuva: Katja Vainionpää).

Päivitetty: 24.01.2024