Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Hanke-esimerkit

Hyvinvoivat eläimet tuovat kannattavuutta

- Suomessa eläintautitilanne on hyvä verrattuna muihin maihin ja tilanteen halutaan myös säilyvän hyvänä. Tästä syystä on ollut todella hyödyllistä olla rahoittamassa eläinten terveyteen liittyvää hanketta, Hanna Mäkimantila ELY-keskuksesta kertoo.  

Kotieläinalalle kilpailukykyä bioturvallisuudesta - tiedonvälityshankkeen takana on tutkimusprofessori Jarkko Niemi Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Hankkeen tavoitteena oli parantaa nauta-, sika- ja siipikarjatilojen eläintautiriskinhallintaa ja siten edistää kilpailukykyistä suomalaista kotieläintuotantoa mahdollisimman laajasti hankealueella  Näihin kahteen tavoitteeseen pyrittiin vastaamaan tiedonvälittämisellä tartuntatautien ennaltaehkäisystä. Tautisuojaus edistää eläinten hyvinvointia.  

Jarkko Niemi pitää hankkeen lähtökohtana sitä, että tutkimusten perusteella tiedettiin, että tartuntatautien suojauksessa on parantamisen mahdollisuuksia ja toisaalta myös tartuntatautien suojauksesta on paljon tietoa.

Tärkein tiedonvälityksen kanava oli hankkeelle tehdyt verkkosivut. Verkkosivuille on kerätty aineistoja ja webinaaritallenteita, joihin voi tutustua jokainen, jota asia kiinnostaa. Pelkästään verkkosivuilla olevia videoita on katsottu 1 400 kertaa, itse tilaisuuksiin on osallistunut yhteensä n. 1 300 kiinnostunutta. Lisäksi kontaktointi erilaisissa tapahtumissa on ollut laajaa.  

Miten tartuntataudelta suojaudutaan?  

Hankkeessa keskityttiin viiteen osa-alueeseen, joista tietoa lähdettiin levittämään.

  1. Tautisulun ja suojavaatteiden oikea käyttö eläinsuojissa.  
  2. Kotieläintilan logistiikka, puhdas ja likainen puoli, tilalla käyvien liikenteen ohjaus ja suunnittelu tautisuojausta ajatellen   
  3. Eläinten raatojen säilytys ja hävittäminen  
  4. Rehuhygienia, mm. haittaeläinten torjunta rehuvarastoissa   
  5. Eläinsuojien puhdistus ja desinfiointi  

Piirros kotieläinen tautisuojauksesta.

 

Miten vaikuttavuus  näkyy?

Maaseudun elinvoima on kiinni hyvinvoivista maaseutuyrittäjistä ja hyvinvoivista eläimistä. Hyvinvoivista eläimistä saadaan laadukasta, kotimaista ruokaa. Eläinten ollessa terveitä, tarvitaan antibioottejakin vähemmän. Eläintaudit tulevat myös kalliiksi. Mitä suurempi tuotantoyksikkö, sitä suuremmat voivat olla myös taloudelliset menetykset eläintautien kohdatessa.  

Hankkeessa oli tavoitteena osaamisen lisääntyminen ja sitä erilaisten tilaisuuksien ja webinaarien avulla saatiinkin aikaan. Ilman hankerahoitusta moni kohtaaminen olisi jäänyt tapahtumatta. Parasta on se, että hankeen päätyttyä, tulokset jäävät elämään ja hankkeen aikana tehdyt aineistot ovat Luken verkkosivuilla jokaisen vapaasti käytettävissä. Jarkko Niemi pitääkin erilaisia sähköisiä toiminta-alustoja hyvänä hankkeen työkaluna. 

Hankefaktat  

  • Hankkeen nimi: Kotieläinalalle kilpailukykyä bioturvallisuudesta
  • Toteuttaja: LUKE, Luonnonvarakeskus yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa, Projektipäällikkö: Jarkko Niemi      
  • Toteutusaika: 1.9.2017 – 30.6.2020      
  • Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020     
  • Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus   

Hankekuvaus 

Hankkeen tavoitteena on tehokkaalla tiedonvälityksellä parantaa nauta-, sika- ja siipikarjatilojen eläintautiriskinhallintaa ja siten edistää kilpailukykyistä suomalaista kotieläintuotantoa mahdollisimman laajasti hankealueella. Tiedonvälityksessä hyödynnetään uusinta tietoa tautitorjunnan toimenpiteistä ja niiden kustannuksista ja hyödyistä sekä viestinnällisiä keinoja, joiden on todettu motivoivan tuottajia parantamaan tautitorjuntaa. Hankkeen kohdealueena ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa toimivat kotieläintilat ja niiden sidosryhmät. Hankkeessa kootaan tietoa bioturvallisuustoimenpiteiden hyödyistä, haitoista ja käytännön toteutuksesta.  

Lisätiedot ja aineisto: https://www.luke.fi/biosecurity